Eksperimentel zoologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Eksperimentel Biologi 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet vil give den studerende en forståelse af udvalgte biologiske systemer og organismegrupper, samt deres biologi og tilpasninger til miljøet ,erfaring med at beskrive og sammenligne dyregrupper i forhold til deres anatomi, systematik, adfærd og økologi baseret på eksperimentelt arbejde i laboratoriet samt udvikle den studerendes evner i tilrettelæggelse, udførelse og afrapportering af eksperimentelt arbejde. 

Projektet tager udgangspunkt i en zoologisk problemstilling som f.eks. dyregruppers samspil med det omgivende miljø. Betydningen af anatomiske, adfærdsmæssige eller fysiologiske tilpasninger til det omgivende miljø. Basal klassificering af dyregrupper og sammenligne på tværs af prøver, habitat eller økosystemer. Projekterne vil have en eksperimentel del, hvor basale kvantitative eller kvalitative analyseteknikker anvendes.

Læringsmål

Viden

Studerende , der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for dyrs samspil med de omgivende miljøer.
 • forklare strukturafhængigheden af dyrs miljø

Færdigheder

 • vurdere bygning og funktionelle tilpasninger hos dyr
 • foretage kvantitative sammenligninger på morfologiske, fysiologiske og adfærdsmæssige træk.
 • klassificere og sammenligne dyregrupper
 • anvende grundlæggende statistiske begreber i teori og praksis
 • håndtere sikkert eksperimentelt arbejde med mikroorganismer, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, arbejde med sterile teknikker, benytte relevante kilder til information samt bortskaffe spild og affald efter forskrifter
 • opbygge og udarbejde en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst

Kompetencer

 • varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel zoologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Zoology
ModulkodeK-BIO-B3-70
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i biologi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet