Eksperimentel miljømikrobiologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Byens forurening 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Projektet bygger videre på viden opnået i Almen kemi, Almen biologi samt Mikrobiologi (sideløbende)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i en miljøteknisk problemstilling som f.eks. bioenergi og/eller produktion og forbrug af drivhusgasser med fokus på omsætningsprocesser i et miljøteknisk system og/eller organismernes samspil med det omgivende miljø. Projekterne vil have en eksperimentel del, hvor basale analyseteknikker anvendes.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for mikroorganismers opbygning og  samspil med og påvirkning  af omgivende miljøer
 • forklare stofomsætning i forskellige miljøtekniske eller naturlige systemer

Færdigheder

 • vurdere systemafgrænsninger samt opstille masse- og
 • energibalancer for systemer med og uden stofomsætning
 • foretage kvantitative beregninger på kemiske og biologiske processer og systemer
 • anvende basale analyseteknikker i teori og praksis
 • anvende grundlæggende statistiske begreber i teori og praksis
 • håndtere sikkert eksperimentelt arbejde med mikroorganismer, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, arbejde med sterile teknikker, benytte relevante kilder til information samt bortskaffe spild og affald efter forskrifter
 • opbygge og udarbejde en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst

Kompetencer

 • varetage planlægning,gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel miljømikrobiologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Environmental Microbiology
ModulkodeK-BIO-B3-68
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet