Eksperimentel miljøteknologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Byens forurening 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.
Projektet bygger videre på viden opnået i Almen kemi og Mikrobiologi (sideløbende)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i en miljøteknisk problemstilling som f.eks. bioenergi og/eller produktion og forbrug af drivhusgasser med fokus på omsætningsprocesser i et miljøteknisk system og/eller organismernes samspil med det omgivende miljø. Projekterne vil have en eksperimentel del, hvor basale separations- eller analyseteknikker anvendes. 

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

 • Skal kunne redegøre for prokaryote og eukaryote cellers opbygning og samspil med omgivende miljøer
 • Skal kunne forklare stofomsætning i forskellige miljøtekniske eller naturlige systemer

Færdigheder

 • Skal kunne vurdere systemafgrænsninger samt opstille masse- og energibalancer for systemer med og uden stofomsætning
 • Skal kunne foretage kvantitative beregninger på fysiske, kemiske og biologiske processer eller systemer
 • Skal kunne vurdere potentielle risici og sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med organismer, specielt mikroorganismer, kemiske og biologiske stoffer, samt håndtere disse i praksis
 • Skal kunne anvende basale analyseteknikker i teori og praksis, samt redegøre for den kemisk-fysiske baggrund for teknikkerne
 • Skal kunne anvende grundlæggende statistiske begreber i teori og praksis
 • Håndtere sikkert eksperimentelt arbejde med mikroorganismer, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, arbejde med sterile teknikker, benytte relevante kilder til information samt bortskaffe spild og affald efter forskrifter

Kompetencer

 • Skal kunne anvende de i projektet anvendte teorier og metoder til at tilrettelægge og udføre laboratorieforsøg
 • Skal kunne planlægge og gennemføre en eksperimentserie i praksis
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater skriftligt og mundtligt

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er en forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel miljøteknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Environmental Technology
ModulkodeK-BIO-B3-45
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet