Zoologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Almen biologi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset er opbygget af forelæsninger og øvelser, hvor studenterne skal analysere dyrs morfologi ved selvstudium og dissektion, samt kollokvier, hvor de studerende i grupper skal forberede en redegørelse af en udleveret videnskabelig afhandling.

I forelæsningerne gennemgås dyreriget hierarkisk, og der redegøres for evolution, systematik og taksonomi, grundlæggende morfologi og adaptation til forskellige økologiske nicher, samt de vigtigste evolutionære tendenser indenfor hver dyregruppe. Desuden gennemgås forskellige problemstillinger der er forbundet med opretholdelsen af grundlæggende livsfunktioner for dyr i deres naturlige omgivelser, såsom det strukturelle system og skeletopbygning, nervesystemet, sanseorganer, fødeoptag og fordøjelsessystemet, og disses funktion for dyrs evne til at fungere i deres naturlige omgivelser.

Kurset indeholder bl.a.:

 • Introduktion til alle større dyrerækkers grundlæggende bygningsplan og embryonaludvikling
 • Alle større dyrerækkers morfologi gennemgås ved forelæsning og dissektionsøvelser, hvor funktionelle og evolutionære aspekter ved organismers og enkeltorganernes struktur spiller en central rolle
 • Vævenes struktur og funktion
 • Invertebrater og vertebraters morfologi

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • Redegøre for de basale karakteristika samt de vigtigste evolutionære tendenser, der kendetegner de store dyregrupper på højere taksonomisk niveau
 • Redegøre for de vigtigste anatomiske tilpasninger til forskellige økologiske nicher samt udvise forståelse for konvergent udvikling som løsning på samme økologiske problemstillinger i forskellige dyregrupper
 • Identificere og henføre forskellige organismer til systematisk placering i dyreriget på baggrund af deres opbygning og struktur og beskrive hvordan forskellige dyr er tilpasset/udviklet
 • Redegøre for basale problemer indenfor systematik, f.eks. parafyletiske grupper

Færdigheder

 • Identificere og henføre forskellige organismer til systematisk placering i dyreriget på baggrund af deres opbygning og struktur, og beskrive hvordan forskellige dyr er tilpasset/udviklet
 • Anvende viden om organismernes opbygning til beskrive deres funktion i økosystemer
 • Foretage grundlæggende dissektion af såvel hvirvelløse dyr som hvirveldyr
 • At beskrive og sammenligne alle større dyregruppers anatomi, systematik og økologi, samt forstå sammenhængen mellem dyrenes form, funktion og udvikling. Desuden at sætte de studerende i stand til at kunne redegøre for dyrerigets evolution, og redegøre for dyrs biologi og tilpasninger til miljøet.
 • At give de studerende grundlæggende færdigheder indenfor dissektion.

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger 
 • Klasseundervisning 
 • Projektarbejde 
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper) 
 • Lærerfeedback 

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnZoologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelZoology
ModulkodeK-BIO-B3-28
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet