Mikrobiologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Opbygning af den prokaryote celle
 • Den eukaryote celle og organeller
 • Bakterie-, plante-, dyre- og svampeceller
 • Mikrobiel genetik, fylogeni og evolution
 • Klassificering af mikroorganismer, herunder patogenicitet
 • Mikroorganismers ernæring og stofskifte
 • Vækst af mikroorganismer
 • Mikrobiel økologi

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

 • Skal kunne beskrive forskellen mellem prokaryoter og eukaryoter; archaea og bacteria; dyre-, plante- og svampeceller
 • Skal kunne redegøre for mikroorganismers vækstbetingelser, mikrobiel vækst og hvorledes denne påvirkes af temperatur og pH, samt metoder til at undgå spredning af mikroorganismer
 • Skal kunne redegøre for klassificering af mikroorganismer, herunder beskrive hvorledes mikrobiel genetik kan anvendes til at klassificere mikroorganismer, samt inddele mikroorganismer efter energi- og kulstofmetabolisme
 • Skal kunne forklare hvorledes fermenterende, respirerende og fotosyntetiske mikroorganismer producerer energi
 • Skal kunne beskrive mikrobielle stofomsætninger herunder næringssalt og kulstofkredsløb, samt industriel anvendelse af mikroorganismer

Undervisningsform

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback 

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikrobiologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicrobiology
ModulkodeK-BIO-B3-23
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet