Feltbiologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Eksperimentel Biologi 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende introduceres til feltbiologiske metoder herunder planlægning af projekt, systematiske undersøgelser af naturen, opsætning af simple fældetyper og afrapportering af resultater.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • beskrive feltbiologiske metoder og teknikker
 • redegøre for hvordan systematiske forsøg gennemføres i felten
 • beskrive udvalgte grupper af organismer og disses karakteristika
 • beskrive økologiske faktorer, der påvirker organismegruppers tilstedeværelse og fordeling i et økosystem
 • redegøre for begrebet biodiversitet og antropogene påvirkninger
 • beskrive udvalgte biotopers tilblivelse, opretholdelse og betydning i naturen

Færdigheder

 • anvende simple biodiversitetsindeks
 • opstille en hypotese og opsætte forsøg, som specifikt kan be- eller afkræfte hypotesen
 • opbygge og udarbejde en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde, herunder sammenhæng mellem problemformulering, projektets udførelse og væsentligste konklusioner
 • sætte projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og samfundsmæssig kontekst og identificere relevante interessenter

Kompetencer

 • organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere samt varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problem-orienteret projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer
 • identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFeltbiologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelField Biology
ModulkodeK-BIO-B2-55
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i biologi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet