Eksperimentel biologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Feltbiologi 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.
Modulet bygger videre på viden opnået i Almen kemi, Almen biologi (sideløbende)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Redegøre for hvordan man kan undersøge planters og dyrs tilpasninger til variable livsbetingelser
  • Forklare de muligheder og begrænsninger, der ligger i eksperimentelt arbejde i laboratoriet sammenlignet med eksperimentelt feltarbejde
  • Redgøre for biokemien, fysiologien og evt. adfærden hos de undersøgte organismer og sammenhængen med det miljø, de skal fungere i både i naturen og i laboratoriet

Færdigheder

  • Gennemføre eksperimentelt arbejde i laboratoriet og anvende relevante metoder til analytisk og eksperimentelt arbejde
  • Gennemføre en faglig vurdering af de opnåede resultater
  • Foretage en kritisk vurdering af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdere de valgte modeller, teorier og eksperimentelle metoder
  • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhæng mellem problemformulering, projektets udførsel og væsentligste konklusioner
  • Sætte projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og samfundsmæssig kontekst og identificere relevante interessenter

Kompetencer

  • Organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere samt varetage planlægning, gennemførsel og styring af et projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer
  • Identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

Projekt

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel biologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Biology
ModulkodeK-BIO-B2-28
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet