Eksperimentel biologi 2

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Eksperimentel biologi 1.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet sigter mod at undersøge udvalgte organismers tilpasninger til variable livsbetingelser. Tilpasningerne undersøges eksperimentelt i laboratoriet ved hjælp af relevante analysemetoder og de opnåede resultaters økologiske betydning under naturlige forhold vurderes.  Modulet vil endvidere give en introduktion til basal databehandling

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • definere relevante biologiske begreber
 • redegøre for hvordan man kan undersøge en organismes tilpasninger til variable livsbetingelser
 • forklare muligheder og begrænsninger der ligger i eksperimentelt arbejde i laboratoriet

Færdigheder

 • gennemføre eksperimentelt arbejde i laboratoriet og anvende relevante metoder til analytisk og eksperimentelt arbejde
 • behandle indsamlede data vha. elementær databehandling
 • fagligt vurdere eksperimentelle resultater
 • foretage en kritisk vurdering af projektarbejde, herunder vurdere modeller, teorier og/eller eksperimentelle metoder
 • arbejde sikkert i laboratoriet, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, benytte relevante kilder til information, håndtere kemikalier og andet materiale forsvarligt, bortskaffe spild og affald efter forskrifter samt udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger
 • formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde og i en elektronisk projektrapport

Kompetencer

 • varetage planlægning og gennemførelse af et problemorienteret projekt i samarbejde med andre studerende
 • identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

300 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel biologi 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Biology 2
ModulkodeK-BIO-B1-65A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i biologi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet