Eksperimentel biologi 2

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Eksperimentel biologi 1.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet sigter mod at undersøge udvalgte organismers tilpasninger til variable livsbetingelser. Tilpasningerne undersøges eksperimentelt i laboratoriet ved hjælp af relevante analysemetoder og de opnåede resultaters økologiske betydning under naturlige forhold vurderes.  Modulet vil endvidere give en introduktion til basal databehandling

Læringsmål

Viden

Studerende , der gennemfører modulet, skal kunne

 • definere relevante biologiske begreber
 • redegøre for hvordan man kan undersøge en organismes tilpasninger til variable livsbetingelser
 • forklare muligheder og begrænsninger der ligger i eksperimentelt arbejde i laboratoriet

Færdigheder

 • gennemføre eksperimentelt arbejde i laboratoriet og anvende relevante metoder til analytisk og eksperimentelt arbejde
 • behandle indsamlede data vha. elementær databehandling
 • fagligt vurdere eksperimentelle resultater
 • foretage en kritisk vurdering af viden i forhold til projektarbejde, herunder vurdere modeller, teorier og/eller eksperimentelle metoder
 • arbejde sikkert i laboratoriet, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, benytte relevante kilder til information, håndtere kemikalier og andet materiale forsvarligt, bortskaffe spild og affald efter forskrifter samt udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger
 • formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde

Kompetencer

 • varetage planlægning og gennemførelse af et projekt i samarbejde med andre studerende
 • identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

Projektarbejde inkl. enkelte forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

300 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel biologi 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Biology 2
ModulkodeK-BIO-B1-65
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i biologi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet