Mikrobiel økologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Eksperimentel Biologi 2 eller andet projektmodul/sikkerhedskursus med tilsvarende introduktion til sikkerhed i laboratoriet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet vil give den studerende en forståelse af grundlæggende processer og interaktioner i mikrobiel økologi, samt udvikle den studerendes evner i tilrettelæggelse, udførelse og afrapportering af eksperimentelt arbejde.

Projektet tager udgangspunkt i mikrobiel økologisk problemstilling som f.eks. mikroorganismernes samspil med det omgivende miljø. Betydning af mikroorganismer for stofomsætning i forskellige miljøer. Interaktioner mellem flere grupper af organismer som f.eks. protozoer og bakterier eller mikrosvampe og bakterier eller mikroorganismer og dyr og mennesker. Projekterne vil have en eksperimentel del, hvor der indgår basale mikrobiologiske metoder.

Læringsmål

Viden

Studerende , der gennemfører modulet, skal kunne

 • redegøre for prokaryote og eukaryote mikroorganismers samspil med andre organismer og de omgivende miljøet
 • forklare stofomsætning og interaktioner i naturlige eller menneskeskabte miljøer

Færdigheder

 • foretage kvantitative beregninger på fysiske, kemiske og biologiske processer eller systemer
 • anvende basale analyseteknikker i teori og praksis, samt redegøre for den biologiske baggrund for teknikkerne
 • anvende grundlæggende statistiske begreber i teori og praksis
 • håndtere sikkert eksperimentelt arbejde med mikroorganismer, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, arbejde med sterile teknikker, benytte relevante kilder til information samt bortskaffe spild og affald efter forskrifter
 • opbygge og udarbejde en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
 • begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig og teoretisk kontekst

Kompetencer

 • vurdere potentielle risici og sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med og håndtering af mikroorganismer
 • varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
 • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnMikrobiel økologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicrobial Ecology
ModulkodeK-BIO-B1-40A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i biologi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet