Mikrobiel økologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Feltbiologi 2 eller tilsvarende sikkerhedskursus

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet tager udgangspunkt i en mikrobiel økologisk problemstilling som f.eks. mikroorganismernes samspil med det omgivende miljø, betydning af mikroorganismer for stofomsætning i forskellige miljøer, interaktioner mellem flere grupper af mikroorganismer som f.eks. protozoer og bakterier eller mikrosvampe og bakterier. Projekterne vil have en eksperimentel del, hvor basale separations- eller analyseteknikker anvendes. 

Formålet er at give den studerende en forståelse af udvalgte kemiske og biologiske systemer og processer, der udnyttes i miljømæssige sammenhænge. At give den studerende en indføring i eksperimentelt arbejde i laboratoriet, forståelse af og erfaring med anvendelse af basale separations- eller analyseteknikker samt udvikle den studerendes evner i tilrettelæggelse, udførelse og afrapportering af eksperimentelt arbejde.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • Redegøre for prokaryote og eukaryote mikroorganismers  samspil med andre organismer og de omgivende miljøer
 • Forklare stofomsætning i naturlige miljøtyper

Færdigheder

 • Vurdere systemafgrænsninger samt opstille masse- og energibalancer for systemer med og uden stofomsætning
 • Foretage kvantitative beregninger på fysiske, kemiske og biologiske processer eller systemer
 • Anvende basale analyseteknikker i teori og praksis, samt redegøre for den kemisk-fysiske baggrund for teknikkerne
 • Anvende grundlæggende statistiske begreber i teori og praksis
 • Håndtere sikkert eksperimentelt arbejde med mikroorganismer, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, arbejde med sterile teknikker, benytte relevante kilder til information samt bortskaffe spild og affald efter forskrifter

Kompetencer

 • Vurdere potentielle risici og sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med organismer, specielt mikroorganismer, kemiske og biologiske stoffer
 • Anvende projektenhedens teorier og metoder til at tilrettelægge og udføre laboratorieforsøg, formidle de opnåede resultater, samt planlægge og gennemføre en eksperimentserie i praksis

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnMikrobiel økologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicrobial Ecology
ModulkodeK-BIO-B1-40
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i biologi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet