Feltbiologi 2

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Feltbiologi 1

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende viden om fysiske, kemiske og biologiske variable, der styrer samspillet mellem forskellige trofiske niveauer i et afgrænset økosystem.
 • Projektet har endvidere til formål at give den studerende kendskab til måling, indsamling og/eller vurdering af grundlæggende feltbiologiske data.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

 • Definere de i projektrapporten anvendte biologiske begreber
 • Redegøre for biodiversiteten i det udvalgte økosystem og eventuelle antropogene påvirkninger
 • Redegøre for relevante fysiske, kemiske og biologiske processer i det undersøgte økosystem

Færdigheder

 • Forestå feltbiologisk arbejde i et akvatisk eller terrestrisk økosystem, herunder prøvetagning
 • Udvælge og foretage grundlæggende analyser af prøver
 • Gennemføre en metodisk og konsekvent faglig vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed
 • Formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
 • Arbejde sikkert i laboratoriet, herunder vurdere og anvende relevante beskyttelsesforanstaltninger, benytte relevante kilder til information, håndtere kemikalier og andet materiale forsvarligt, bortskaffe spild og affald efter forskrifter samt udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger

Undervisningsform

 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

300 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt prøve i laboratoriesikkerhed er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnFeltbiologi 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelField Biology 2
ModulkodeK-BIO-B1-38
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet