Databeskyttelsesret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Den databeskyttelsesretlige emneverden (herunder introduktion til Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd)
 • Databeskyttelsesforordningen anvendelsesområde
 • Generelle databeskyttelsesretlige principper
 • Databeskyttelsesretlige definitioner
 • Databeskyttelsesrettens aktører
 • Kategorier af personoplysninger (inkl. cpr.nr.)
 • Grundlag for behandling af personoplysninger.
 • Registreredes rettigheder (oplysningspligt, indsigtsret mv.)
 • Den dataansvarliges forpligtelser og ansvar herunder bl.a. i forhold til behandlingssikkerhed, Data Protection by Design og by Default, og konsekvensanalyse (DPIA)
 • Overførsel af personoplysninger til tredjelande
 • Databeskyttelsesrådgiveren (DPO)
 • Tilsyn og sanktioner, herunder bl.a. datatilsynet og datatilsynets sanktionsmuligheder, samt de registreredes retsmidler
 • Databeskyttelseslovens og øvrig relevant lovgivnings betydning for databeskyttelsesretten

Færdigheder

 • Fremstille databeskyttelsesretlige begreber og terminologi
 • Redegøre for de relevante databeskyttelsesretlige retskilder og øvrig retligt materiale
 • Analysere betydning af databeskyttelsesretlig praksis fra de europæiske tilsynsmyndigheder, Databeskyttelsesrådet, Datatilsynet, danske og øvrige europæiske domstole og EU-Domstolen
 • Diskutere databeskyttelsesretlige problemstillinger
 • Bevidsthed om placeringen og betydningen af databeskyttelsesretten i forhold til de andre juridiske områder, som den påvirker, og anvendelse af den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til databeskyttelsesretten
 • Anvende ovenstående viden og færdigheder på udvalgte problemstillinger

Kompetencer

 • Identificere problemstillinger inden for databeskyttelsesretten
 • Bruge den videnskabelige indsigt til at opstille nye løsninger på databeskyttelsesretlige problemstillinger, vælge de rette løsninger i en databeskyttelsesretlig kontekst og i begge sammenhænge være i stand til at begrunde de valg, der træffes
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden inden for databeskyttelsesretten
 • Diskutere problemstillinger inden for databeskyttelsesretten med både fagfæller, ikke-specialister, IT-professionelle, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, og med afsæt i den tilegnede viden selvstændigt kunne tage ansvar for sin egen faglige udvikling og specialisering inden for databeskyttelsesretten

Omfang og forventet arbejdsindsats

270 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDatabeskyttelsesret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelData Protection Law
ModulkodeJUR-SM-63-24
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget
OBS: pensum er først endeligt 3 uger før semesterstart.
 

 • Databeskyttelsesret af Henrik Udsen (gratis online)
 • Andet materiale fremgår på Moodle, og findes også gratis online