Ansættelsesret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Ansættelsesretlige begreber og videnskabelige problemstillinger
 • Den ansættelsesretlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine evner til at kvalificere aftaler og tvister
 • Ansættelsesretlig argumentation og aftalefortolkning, herunder aftalerettens samspil med obligationsrettens almindelige del
 • De centrale dele af ansættelsesretten, herunder ansættelsessituationen (herunder helbredsoplysningsloven, lov om ansættelsesbeviser), forskelsbehandlingsloven, ligebehandlingsloven, lønmodtagerens forpligtelser under ansættelsen, tidsbegrænsede ansættelser, ferielovens hovedprincipper, lønmodtagerens rettigheder og forpligtelser ved sygdom, væsentlige stillingsændringer, almindelige opsigelsesregler, usaglige opsigelser, øvrige begrænsninger i arbejdsgiverens opsigelsesadgang herunder særlige regler om usaglig opsigelse (bl.a. reglerne i ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven), konkurrencebegrænsninger under og efter ansættelse (herunder konkurrence-, kunde- og jobklausuler), bortvisning/ophævelse og virksomhedsoverdragelsesloven

Færdigheder

 • Anvende ansættelsesrettens begreber og terminologi
 • Anvende ansættelsesrettens retskilder, herunder retspraksis fra danske domstole og EU-Domstolen,
 • Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i ansættelsesretlig terminologi
 • Forebygge ansættelsesretlige tvister gennem udarbejdelse af hensigtsmæssige ansættelsesretlige kontrakter

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på ansættelsesretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for ansættelsesretten
 • Formulere sig klart og velstruktureret om ansættelsesretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse
 • Kunne selvstændigt udarbejde og rådgive om ansættelsesaftaler

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnsættelsesret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEmployment Law
ModulkodeJUR-SM-61-23
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Lars Svenning Andersen, Lise Lauridsen, Lars Lindencrone Petersen, Sandro Ratkovic, Thomas Christian Thune, Morten Ulrich: Funktionærret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave