GDPR Compliance for databeskyttelsesrådgivere (DPO’er)

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en betingelse, at studerende har bestået valgfaget Persondataret eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Få viden om og redskaber til at håndtere juridiske udfordringer og muligheder i forbindelse med behandling af personoplysninger. Kurset giver en grundlæggende forståelse for de forretningsmæssige, tekniske og juridiske konsekvenser af databeskyttelsesretten samt indblik i, hvordan GDPR Compliance kan håndteres i praksis.

Kurset består af fem moduler og undervisningen gennemføres som heldagsundervisning. Emnerne vil være:

1.       DPO-rollen

2.       Samspillet med ansættelses- og markedsføringsret

3.       Offentlig forvaltning

4.       Databehandlere og overførsel til 3. lande

5.       Teknisk og organisatorisk sikkerhed

 

Læringsmål

Viden

 

•      Indgående kendskab til databeskyttelsesrettens funktion og databeskyttelsesrådgiverens rolle, herunder samspillet med interne og eksterne aktører.

•      Forståelse for tekniske og forretningsmæssige aspekter af compliance-arbejdet.

Færdigheder

•      Anvende juridisk metode på databeskyttelsesretlige problemstillinger.

•      Identificere, kvalificere og løse praktiske og juridiske problemstillinger inden for databeskyttelsesretten.

•      Anvende databeskyttelsesretlige begreber og terminologi korrekt.

•      Vise kendskab til og kunne redegøre for indholdet af relevante databeskyttelsesretlige regler.

•      Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse.

Kompetencer

•      Erhverve og anvende viden om databeskyttelsesretlige problemstillinger.

•      Kvalificere og løse juridiske problemstillinger inden for håndtering af personoplysninger.

•      Formulere sig klart og velstruktureret om databeskyttelsesretlige spørgsmål.

 

Undervisningsform

Heldagsundervisning. Forelæsninger, dialog og case-baseret gruppearbejde. I undervisningen inddrages undervisere med praktisk erfaring fra DPO-arbejdet.

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGDPR Compliance for databeskyttelsesrådgivere (DPO’er)
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGDPR Compliance for data protection officers (DPOs)
ModulkodeJUR-SM-60-23
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Foreløbig - er først endelig 3 uger før studiestart.
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

•      Jan Trzaskowski & Max Gersvang Sørensen, GDPR Compliance (2. udg. 2022)

•      Diverse domme samt afgørelser, retningslinjer mv. fra Datatilsynet, EDPB og EDPS