Markedsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå viden om grundlæggende immaterialret (ophavs-, patent- og varemærkeret) og grundlæggende konkurrenceret (markedsafgræsning, forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling og fusionskontrol)

Læringsmål

Viden

 • Om grundlæggende immaterialret (ophavs-, patent- og varemærkeret); og
 • Om grundlæggende konkurrenceret (markedsafgræsning, forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling og fusionskontrol)
 • Om digitaliseringens betydning for konkurrenceretten og markedsføringsretten, herunder digitale produkter, digitale immaterielle rettigheder og digital markedsføring

Færdigheder

 • At redegøre for indholdet af grundlæggende immaterial- og konkurrenceret;
 • At identificere immaterial- og konkurrenceretlige problemer ud fra et komplekst materiale;
 • At analysere immaterial- og konkurrenceretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter; og
 • At formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Kompetencer

 • At anvende den juridiske metode på immaterial- og konkurrenceretlige spørgsmål;
 • At kvalificere og relatere juridiske problemer inden for immaterial- og konkurrenceretten;
 • At kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold og begrundelse; og
 • At formulere sig klart og velstruktureret om immaterialretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi.

Undervisningsform

 • Forelæsninger med case gennemgang

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMarkedsret
Prøveform
Skriftlig
4 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMarket Law
ModulkodeJUR-SM-57-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Caroline Heide-Jørgensen: Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret, Djøf Forlag, seneste udgave