Case-baseret international skatteret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Faget udbydes som specialiseringsfag med særlig fokus på case-baseret undervisning og problembaseret læring, der tjener som supplement til det obligatoriske selskabsskatteretlige fag. Således vil der være en overvægt af cases og fokus på personskatteretlige udfordringer, som også grænser op til den selskabsskatteretlige undervisning

Læringsmål

Viden

 • National og international skatteret
 • Relevante nationale og internationale lovbestemmelser inden for international skatteret
 • Problemstillingerne, samspillet og de retskildemæssige problemer inden for international skatteret
 • Indholdet af OECDs modeloverenskomst, samspillet mellem intern dansk ret og dobbeltbeskatningsoverenskomster samt fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster
 • Processuelle udfordringer ved løsning af internationale skattemæssige problemstillinger
 • Forholdet mellem national skatteret og dobbeltbeskatningsoverenskomster
 • Skatteplanlægning og skatteoptimering
 • Sammenhængen mellem personer og selskaber i international skatteret
 • Relevant skatteretlig praksis såvel nationalt som internationalt
 • Specialområder såsom arbejdsudleje, kulbrintebeskatning og forskerordning

Færdigheder

 • Anvende skatterettens begreber og terminologi korrekt
 • Kende til relevant skatteretlig praksis
 • Kunne identificere og prioritere mellem de relevante retskilder
 • Kunne identificere de relevante problemstillinger
 • Argumentere for løsning af de identificerede problemstillinger
 • Kunne vurdere, hvorledes en forsvarlig skatteplanlægning skal foretages
 • Identificere problemstillingerne, samspillet og de retskildemæssige problemer inden for international skatteret
 • Formulere sig klart og velstruktureret om case-relevante internationale skatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på spørgsmål inden for den praktiske internationale skatteret
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for den case-baserede internationale skatteret
 • Formulere sig klart og velstruktureret om skatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere, analysere og formidle om reglernes indhold og baggrund

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCase-baseret international skatteret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCase-applicable International Tax Law
ModulkodeJUR-SM-50-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Aage Michelsen m.fl.: International skatteret, Karnov Group Denmark A/S. Nyeste udgave
 • Udvalgte afgørelser
 • Udvalgte artikler
 • OECDs modeloverenskomst med kommentarer