Forbrugerret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Formålet er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed, der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssig og dermed erhvervsmæssig profil

Læringsmål

Viden

 • Forbrugerrettens danske og europæiske retskilder
 • Forbrugerbegrebet
 • Markedsføring over for forbrugere:
 • Markedsføringslovens opbygning
 • God markedsføringsskik og god erhvervsskik
 • Vildledende og aggressiv markedsføring
 • Forbrugerkøb, herunder mangler, mangelsbeføjelser, reklamation m.m.
 • Særlige køb, herunder dørsalg og fjernsalg
 • Urimelige kontraktvilkår
 • Passagerers rettigheder
 • Retshåndhævelse ved forbrugersager
 • Digitale platformes ansvar
 • Digitaliseringens indflydelsen på forbrugerbeskyttelseslovgivning

Færdigheder

 • Finde og anvende retskilder i forbrugerretten
 • Anvende begreber og terminologi korrekt på forbrugerrettens område
 • Formulere sig klart og velstruktureret om forbrugerretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi

Kompetencer

 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for forbrugerområdet
 • Identificere og diskutere relevante forbrugerretlige problemer
 • Kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne af reglerne
 • Forstå og analysere relevant praksis fra klagenævn og domstole
 • Kvalificere samspillet mellem de offentlig- og civilretlige regler til beskyttelse af forbrugerne
 • Kvalificere samspillet mellem nationale regler og EU-retten vedrørende beskyttelse af forbrugerne
 • Kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
 • Kunne reflektere over betydningen af digitalisering for diverse aspekter af forbrugerretten herunder nye forretningsmodeller (digitale formidlingsplatforme), reklamering, bæredygtighed og informationsforpligtelser.

Undervisningsform

 • Workshops

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForbrugerret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter pr. studerende x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Miniprojekt må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConsumer Law
ModulkodeJUR-SM-48-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, Ex Tuto Publishing, seneste udgave
 • Relevante love, direktiver og forordninger (oplyses forud for undervisningen)
 • Forarbejder til relevante love (oplyses forud for undervisningen)
 • Udvalgte danske domme og domme fra EU-domstolen (oplyses forud for undervisningen).
 • Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet (oplyses forud for undervisningen)
 • Udtalelser og vejledninger fra Forbrugerombudsmanden (oplyses forud for undervisningen)
 • Artikler (oplyses forud for undervisningen).
 • EU-dokumenter (herunder resolutioner om forbrugerstrategi (oplyses forud for undervisningen)