Udvidet Ansættelsesret og Arbejdsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Specielle regler inden for ansættelsesretten, herunder incitamentsaflønning, særlig beskyttelseslovgivning, herunder deltidsloven, masseafskedigelsesloven, lov om tidsbegrænset ansættelse, vikarloven, samt underlæggende EU-regulering
 • Udstationering i såvel nationalt som EU-retligt perspektiv
 • Implementering af EU-retlig arbejdsretlig regulering i national ret
 • Det kollektive systems historie, populært kaldet ”den danske model”
 • Den særlige terminologi på området for kollektiv arbejdsret
 • Gennemgang af begreberne hovedaftaler, overenskomster og lokalaftaler, samt hvad disse indeholder, hvordan de fortolkes og hvordan og hvem de forpligter, herunder fredspligten og kollektive kampskridt
 • Processystemet inden for den kollektive arbejdsret i form af de særlige tvistløsningsorganer Arbejdsretten og de faglige voldgifter, og herunder hvornår der er pligt til at bruge dette system, og hvornår de almindelige domstole kan anvendes.
 • Forskellene på det kollektive system og den individuelle ansættelsesret

Færdigheder

 • Korrekt anvendelse af begreber og terminologi på området for arbejdsret og ansættelsesret både på nationalt og europæisk plan
 • Kunne analysere og afgøre, hvornår det kollektive system skal anvendes  
 • Kunne redegøre for den måde, hvorpå en kollektiv tvist skal behandles
 • Kunne redegøre for, hvordan implementering af EU-regulering foretages i dansk ret, herunder hvilken betydning de forskellige muligheder har

Kompetencer

 • Anvende retskilder og juridisk metode på området for arbejdsret og ansættelsesret
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for arbejdsret og ansættelsesret
 • Formulere sig klart og velstruktureret mundtligt og skriftligt om arbejdsret og ansættelsesret med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere hvornår og hvordan det kollektive processystem skal anvendes, og hvem det forpligter
 • Vurdere forholdet mellem national og EU-retlig regulering inden for arbejdsretten og ansættelsesretten

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvidet ansættelsesret og arbejdsret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Employment Law and Labour Law
ModulkodeJUR-SM-37-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Ruth Nielsen – Dansk Arbejdsret, seneste udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag