EU-ret

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har gennemført modulet Juridisk metode samt Formueret I.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at øge de studerendes kendskab til EU retten som en del af dansk ret, og at give den studerende redskaberne til selvstændigt og i grupper at udføre problemorienteret arbejde (PBL), at udbygge den studerendes kendskab til juridisk metode fra 1. semester, at lære den studerende om de grundlæggende regler og principper i EU-retten, og at introducere den studerende for den grundlæggende EU-ret, som specialiserede fag senere på uddannelsen bygger videre på.

Læringsmål

Viden

 • EU-rettens kilder og principper
 • EU's institutioner
 • Forholdet mellem EU-retten og national ret
 • Harmonisering
 • De frie bevægeligheder
 • Domstolskontrol
 • Projektarbejde i grupper

Færdigheder

 • Fremstille EU-rettens grundbegreber 
 • Redegøre for indholdet af de almindelige regler i EU-retten
 • Analysere betydningen af retspraksis fra EU-Domstolen
 • Diskutere forskellige løsninger på almindelige EU-retlige problemstillinger
 • Relatere en emneorienteret problemstilling til EU-retlige regler og principper, herunder at afdække retstilstand på det udvalgte emneområde
 • Igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde med begyndende forståelse for hvordan individets og gruppens kompetenceprofil kan udnyttes for at sikre kvalitet og effektivitet
 • Begyndende evne til at arbejde struktureret, løsningsorienteret og analyserende i fællesskabet med brug af konstruktiv kommunikation
 • Begyndende evne til at arbejde med målsætning, risikostyring og planlægning af et mindre projekt for at kunne levere kvalitet til tiden med de givne ressourcer
 • Begyndende evne til at forebygge og håndtere vanskeligheder i arbejdet med et mindre projekt
 • Tage ansvar for egen faglig udvikling i en styret proces

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på EU-retlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger til EU-rettens regler
 • Formulere sig klart og velstruktureret om EU-retlige spørgsmål med anvendelse af korrekt EU-retlig terminologi

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Klyngevejledning
 • Gruppearbejde i forbindelse med projektet

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEU-ret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerSelve projektet
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEU Law
ModulkodeJUR-SM-3-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget.

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Ulla Neergaard & Ruth Nielsen: EU Ret, seneste udgave