Børsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Formålet med kurset er at give den studerende et detaljeret kendskab til det regelgrundlag, der regulerer børsmarkedet og børsnoterede selskaber

Læringsmål

Viden

 • Den EU-retlige og den danske regulering af børsmarkedet
 • Børsmarkedets institutioner, herunder regulering af markedspladsen (tilsyn og offentlig regulering)
 • Det børsnoterede selskab
 • Corporate Governance
 • Børsnoteringer (optagelse på markedspladsen) og emmissioner
 • Regulering af handel med værdipapirer
 • Regler om oplysningsforpligtelser
 • Regler om insiderhandel og kursmanipulation
 • Regler om overtagelsestilbud

Færdigheder

 • Identificere relevante børsretlige problemstillinger,
 • Identificere det relevante regelgrundlag for den konkrete børsretlige problemstilling og forklare præcist og relevant om anvendelsen af regelgrundlaget
 • Udtrykke sin viden og argumentation præcist og struktureret

Kompetencer

 • kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for det danske retsområde,
 • på et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget, og
 • kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for børsretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBørsret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSecurities Law
ModulkodeJUR-SM-28-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Paul Krüger Andersen, Nis Jul Clausen og Jesper Lau Hansen: ”Børsretten”, 6. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019
 • Materialesamling