EU-konkurrenceret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med faget EU-konkurrenceret er overordnet at give den studerende mulighed for supplerende faglighed, der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssig og dermed erhvervsmæssig profil. Mere specifikt er målet med faget at opbygge de studerendes faglige viden inden for EU-konkurrenceret.

 

Læringsmål

Viden

 • EU-konkurrencerettens formål og anvendelsesområde
 • Forholdet mellem EU-retten og dansk ret inden for fagområdet
 • Regelsæt til regulering af den effektive konkurrence for virksomheder
 • Konkurrencebegrænsende aftaler (EUF-traktatens artikel 101), herunder horisontale aftaler og vertikale aftaler
 • Misbrug af dominerende stilling (EUF-traktatens artikel 102)
 • Fusionskontrol (Fusionskontrolforordningen)
 • Statsstøtte (EUF-traktatens artikel 107)
 • Offentligt udbud (Udbudsdirektiverne) og konkurrencerettens samspil hermed
 • Offentlige virksomheder (EUF-traktatens artikel 106)

Færdigheder

 • Mestre analytiske færdigheder ift.:
  • Redegørelse for og anvendelse af fagets begreber og terminologi
  • Identifikation af konkurrenceretlige problemstillinger, som knytter sig til faget
  • Analyse og korrekt forståelse af de relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis, herunder navnlig afgørelser afsagt af EU-Domstolen
  • Anvende samme metodiske tilgang på andre juridiske problemstillinger
    
 • Udvikle mundtlige formidlingsfærdigheder ift.:
  • Konkurrenceretlige problemstillinger
  • Juridiske argumentation
    
 • Udvikle samarbejdsevne

Kompetencer

 • Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, som disse fakta giver anledning til inden for konkurrenceretten
 • Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger inden for konkurrenceretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEU-konkurrenceret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEU Competition Law
ModulkodeJUR-SM-17-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Endnu ikke fastlagt (men enten C Bergquist ”Konkurrenceretten” eller Wegener Jessen et al ”Regulering af konkurrence i EU” samt en række domme.)