Videregående selskabsret – International selskabsret og selskabsret i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger fagligt og metodemæssigt oven på det obligatoriske grundlæggende selskabsretsfag på ba.jur. og ha.jur. uddannelserne.

Den studerende skal med baggrund i anvendelsen af den almene juridiske metode og dansk, EU-retlig og anden international regulering af selskaber blive i stand til selvstændigt og i team-sammenhæng at identificere og analysere transnationale og internationale selskabsretlige problemstillinger og i tillæg hertil at kunne udarbejde og formidle løsningsforslag i forhold til alment forekommende danske og internationale selskabsretlige problemstillinger.

Foruden opnåelsen af viden, færdigheder og kompetencer i forhold til den internationale og transnationale selskabsret skal den studerende også arbejde praksisnært med almindeligt forekommende selskabsretlige nationale problemstillinger og herunder blive i stand til at analysere selskabsretlige problemstillinger og at udarbejde køreplaner og udkast til dokumenter (herunder paradigmer) i forhold til i praksis almindeligt forekommende selskabsretlige dispositioner og transaktioner.

Forløbet består dels af en række forelæsninger (fysiske og e-forelæsninger) og øvelser i forhold til international selskabsret. Der anvendes en komparativ metode, således at den studerende med et dansk selskabsretligt udgangspunkt får viden om udvalgte tilsvarende EU-retlige og andre internationale regler og dermed kan anskue selskabsretlige problemstillinger både i en transnational og international kontekst.

Dernæst består forløbet af team-arbejde i forhold til en konkret og praktisk national og/eller international selskabsretlig problemstilling. Denne del af forløbet er et forløb, der tilrettelægges efter pbl-metoden.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal bygge videre på viden om dansk selskabsret fra det obligatoriske selskabsretsfag og hertil:

 • På et overordnet niveau opnå viden om international og især europæisk selskabsret og herunder også dansk selskabsrets regler for transnationale selskabsretlige transaktioner (udenlandske selskabsformer, væsentlige internationale selskabsretlige traditioner og principper mv.)
 • På grundlæggende niveau opnå viden om EU-selskabsretten samt problemstillinger i tilknytning til lovvalg og værneting i international selskabsret

Færdigheder

Den studerende skal bygge videre på færdigheder opnået på det obligatoriske selskabsretsfag og på fagets internationale del og hertil i en praktisk sammenhæng kunne:

 • identificere danske og transnationale selskabsretlige problemstillinger og beskrive disse med anvendelse af korrekt selskabsretlig terminolog, herunder analysere relevant faktum og jus
 • relatere danske virksomheders selskabsretlige problemstillinger komparativt og i forhold til international, fortrinsvis europæisk, selskabsret
 • arbejde selvstændigt inden for rammerne af et team med en selskabsretlig national og/eller international teoretisk og/eller praktisk problemstilling som udgangspunkt og herefter udvikle en konkret køreplan for og udkast til dokumenter (paradigmer) for en konkret selskabsretlig disposition eller transaktion
 • udvikle en model for også i andre sammenhænge at kunne arbejde med nationale, transnationale og internationale selskabsretlige problemstillinger (eksemplaritet)

Kompetencer

Den studerende skal bygge videre på kompetencer opnået på det obligatoriske selskabsretsfag og på fagets internationale del og hertil kunne:

 • anvende dansk og international juridisk metode på selskabsretlige problemstillinger,
 • kvalificere og relatere praktiske selskabsretlige dispositioner og transaktioner i forhold til dansk og international selskabsrets regler og principper,
 • foretage analyser og begrundede valg af relevante selskabsretlige løsningsmuligheder på teoretiske og/eller praktiske danske, transnationale eller internationale selskabsretlige problemstillinger,
 • evaluere egne og andre metoder i forbindelse med arbejde med nationale, transnationale og internationale selskabsretlige problemstillinger.
 • Som medlem af et team udarbejde og præsentere løsningsmodeller på skrift i form af rådgivningsnotat/responsum og udkast til selskabsretlige dokumenter (paradigmer) og ved mundtlige oplæg i forhold til en national, transnational eller international selskabsretlig problemstilling

Undervisningsform

 • Fysiske og e-forelæsninger
 • Gruppearbejde i forbindelse med casebaseret udarbejdelse af rådgivningsnotat/responsum og udkast til køreplan og selskabsretlige dokumenter samt mundtligt oplæg/præsentation.
 • Tilbud om 1 x klyngevejledning
 • Tilbud om 2 x teamvejledning

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående selskabsret – International selskabsret og selskabsret i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøvens varighed er 20 min. x antallet af studerende i gruppen.

Den studerende skal sammen med sit team rettidigt aflevere rådgivningsnotat/responsum med tilhørende køreplan og udkast til selskabsretlige dokumenter.
Hele fagets pensum kan inddrages i forbindelse med eksaminationen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Projektet må medbringes til eksamen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Company Law - International Company Law and Company Law in Practice
ModulkodeJUR-SM-16-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Oplyses senest 3 uger før semesterstart