Juridisk metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal i vejledningsforløb løse cases i grupper, der vil forudsætte brug af digitale platforme til indhentelse af det relevante kildegrundlag, og som er relevante for undervisningen og eksamen. Rammesætningen er, at de studerende ved løsningen af en case skal kunne redegøres for, hvorfor en given retskilde skal anvendes og retskildeværdien heraf. Den studerende skal i forlængelse heraf kunne angive mulige fortolkningsmåder af bestemmelsen, og forklare hvilken fortolkningsmåde der anvendes, når casen løses, og hvorfor.

Læringsmål

Viden

 • Juridisk metode på grundlæggende niveau
 • Grundlæggende retskildeteori
 • Retskilder og vægtning af retskildematerialer
 • Fremherskende fortolkningsmetoder
 • Grundlæggende juridisk argumentation
 • Digital retskildesøgning

Færdigheder

 • Redegøre for metodisk terminologi
 • Søge retskildemateriale ved anvendelse af udvalgte nationale og internationale digitale platforme
 • Tolke retskildemateriale
 • Vægte og afveje retskildemateriale og hensyn
 • Redegøre for grundlaget for den retlige beslutning

Kompetencer

 • Grundlæggende redegøre for metodiske tilgange til løsning af retlige problemstillinger
 • Identificere og kvalificere retligt relevante fakta
 • Digital søgning af retskildemateriale til brug for løsningen af konkrete sager, herunder at kortlægge, analysere og vurdere skrevne retsregler, retsafgørelser mv.
 • Redegøre for retslitteraturens betydning, analysere og vurdere en juridisk argumentation
 • Med støtte i en grundlæggende forståelse om juridisk metode at kunne udvikle kompetencer til dybere analyser af gældende ret på et konkret retsområde og konkrete retlige problemstillinger.

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnJuridisk metode
Prøveform
Skriftlig
2 timers kortsvarsprøve
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLegal Methodology
ModulkodeJUR-SM-1-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget.

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Carsten Munk- Hansen: Den juridiske løsning. Introduktion til juridisk metode. Jurist- og Økonomforbundets forlag, seneste udgave.