IT-Ret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede formål er at give de studerende et grundlæggende kendskab til og forståelse for juridisk metode inden for kursets udvalgte retsområder; Databeskyttelsesretten, herunder Cybercrime og Cybersikkerhed, Immaterialretten med særligt fokus på ophavsretlig beskyttelse og IT-kontraktretten.

 

Læringsmål

Viden

 • Fagets begreber og terminologi
 • De videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • De relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis
 • Fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger
 • Gældende ret

Færdigheder

 • Anvende de udvalgte retsområders begreber og terminologi korrekt
 • Kendskab til relevant praksis fra tilsynsmyndigheder og nævn, Danmarks Domstol og EU-Domstolen
 • Viden om eksistensen af afgørelser fra andre internationale administrative organer samt domstole
 • Viden om retsområdernes relevante retskilder (herunder også EU-retlige kilder)
 • Anvende den juridiske metode på de praktiske problemstillinger, som knytter sig til retsområderne

Kompetencer

 • Identificere og løse videnskabelige og praktiske problemstillinger inden for fagets retsområder
 • Bruge den videnskabelige indsigt til at opstille nye løsninger på IT-retlige problemstillinger, vælge de rette løsninger i en IT-retlig kontekst og i begge sammenhænge være i stand til at begrunde de valg, der træffes
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden inden for retsområderne
 • Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for retsområderne med både fagfæller, ikke-specialister, IT-professionelle, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, og med afsæt i den tilegnede viden selvstændigt kunne tage ansvar for sin egen faglige udvikling og specialisering inden for kurset

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

137,5 timer

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIT-Ret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
2o minutters eksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT-Law
ModulkodeJUR-AND-6-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i datavidenskab og machine learning
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Der henvises til lektions- og pensumsoversigt