Anvendt idrætsvidenskab i organisationer, institutioner og virksomheder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I projektmodulet skal de studerende omsætte den viden, de teorier og metoder, som de har erhvervet sig gennem idrætsuddannelsen, til selvstændig undersøgelse af en konkret problemstilling i en selvvalgt kontekst. De studerende skal så vidt muligt udføre deres projekt i samarbejde med en ekstern virksomhed, organisation eller uddannelsesinstitution. Udover vejledning vil de studerende modtage understøttende undervisning i organisationsteori samt projektstyring og projektledelse. 

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet: 

 • kan detaljeret beskrive den konkrete organisationskontekst, hvori projektarbejdet foregår og identificere en problemstilling, der relaterer sig til idræt eller fysisk aktivitet  
 • kan redegøre for basale elementer i projektstyring og ledelse
 • kan redegøre for videnskabeligt arbejde, der har relevans for den konkrete praksis
 • kan udvælge teorier og metoder, som kan bidrage til at undersøge den konkrete praksis  

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:  

 • kan analysere en konkret idrætslig problemstilling i en given organisationskontekst ved hjælp af udvalgte teorier og metoder
 • kan anvende forskellige værktøjer (relevante digitale og analoge værktøjer), som bidrager til projektstyring og ledelse
 • kan formidle relevant viden og fremkomne resultater af projektets idrætsmæssige problemstilling i en given kontekst og under anvendelse af relevante digitale og/eller analoge værktøjer
 • kan pege på teoretiske såvel som praktiske løsningsmodeller i relation til en konkret idrætsmæssig problemstilling
 • kan formidle problemer, undersøgelsesmetoder og fremkomne resultater i relation til idrætsmæssige problemstillinger i en given kontekst og under anvendelse af relevante digitale og/eller analoge værktøjer

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet: 

 • kan forholde sig relationelt og kritisk til den konkrete organisation, institution eller virksomhed 
 • kan reflektere over muligheder og barrierer ved projektstyring og ledelse i forskellige typer af organisationer
 • kan reflektere over relevansen af projektets videnskabelige bidrag
 • kan initiere, etablere og gennemføre et for problemstillingen relevant projektsamarbejde med ekstern samarbejdspartner
 • kan selvstændigt samarbejde med vejleder og ekstern partner med henblik på at udvikle innovativ og tværfaglig viden og løsninger (herunder anvende relevante digitale eller analoge værktøjer i samarbejdet)

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt idrætsvidenskab i organisationer, institutioner og virksomheder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Sport Science in Organisations, Institutions and Companies
ModulkodeIDFIDR21K3_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet