Anvendt idrætspsykologi - teams og fællesskaber

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sætter fokus på idrætspsykologi som et fagligt praksisfelt med henblik på at gøre de studerende i stand til at udvikle vidensbaserede interventionsforløb i samarbejde med idrætsdeltagere samt deres hold, klubber, organisationer m.v. Indholdet af modulet vil være struktureret, så der gennem udvalgte cases arbejdes med såvel idrætspsykologisk teori som praksis, der er rettet mod sundhedsfremme og/eller præstationsfremme. Gennem modulet skal de studerende erhverve sig indblik i og anvende udvalgte idrætspsykologiske teorier og metoder til at intervenere på – og sammen med – individer, grupper og lokalsamfund.  

Læringsmål

Viden

 Den studerende skal erhverve sig viden om: 

  • teorier om organisering af teams og om gruppedynamikker, der anlægger et socialt og relationelt perspektiv på forholdet mellem individer, såsom idrætsdeltagere samt deres undervisere og ledere
  • udvalgte idrætspsykologiske metoder med særligt fokus på at understøtte relationelle processer såsom narrativ coaching 
  • community-psykologi og dens kontekstuelle anvendelse, herunder modeller for facilitering af samarbejdsprocesser og udvikling af ’communities’

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

  • anvende teorier til at identificere aktuelle problemstillinger ved idrætsdeltagelse og analysere muligheder og begrænsninger for sundhedsfremme og præstationsfremme i teams og fællesskaber  
  • planlægge, gennemføre og evaluere vidensbaserede interventioner indenfor idræt 
  • på baggrund af idrætspsykologisk viden sammensætte et eller flere interventionsforløb, der er specifikt målrettet udvalgte personer, grupper eller lokalsamfund 

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

  • vurdere problemstillinger knyttet til idrætsdeltagelse i forskellige former for fællesskaber (varierende fra teams til communities) på baggrund af præsenterede teorier
  • forholde sig kritisk og vidensbaseret til idrætspsykologiske interventioner  
  • vurdere styrker og svagheder ved anvendte idrætspsykologiske teorier og metoder 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt idrætspsykologi - teams og fællesskaber
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Sport Psychology - Teams and Communities
ModulkodeIDFIDR21K2_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet