Idræt, inklusion og sundhedsfremme

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul tager udgangspunkt i den nyere idræts- og sundhedspolitiske udvikling og mere specifikt samarbejde mellem offentlige og civile organisationer om programmer, der er rettet mod inklusion i idræt og sundhedsfremme. Gennem kurset vil de studerende blive præsenteret for teoretiske perspektiver på inklusion og sundhedsfremme, som de skal bruge til at analysere specifikke problemstillinger ved aktuelle idræts- og sundhedstiltag.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal kunne: 

  • redegøre for den stigende politiske interesse for at bruge idræt som et middel til inklusion og sundhedsfremme 
  • definere inklusion og sundhedsfremme og kende til forskellige udlægninger af disse begreber 
  • have viden om aktuelle idræts- og sundhedspolitiske tiltag rettet mod at fremme nye målgruppers inklusion og sundhedsfremme 

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

  • anvende teorier til at analysere aktuelle idræts- og sundhedsindsatser, samt det stigende fokus på, at befolkningen kan og skal tage ansvar for eget helbred 
  • forstå sammenhængen mellem inklusions- og eksklusionsprocesser i idræt  
  • analysere, hvordan samspillet mellem forskellige sociale kategorier såsom køn, alder, social klasse, uddannelse, etnicitet og færdigheder har indflydelse på individer og gruppers idrætsdeltagelse og sundhedstilstand, samt hvilke sociale kategorier, der trækkes frem ved udpegning af målgrupper for idræts- og sundhedsindsatser 

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

  • på baggrund af præsenterede teorier vurdere problemstillinger knyttet til at bruge idræt som middel til inklusion og/eller sundhedsfremme 
  • forholde sig kritisk og vidensbaseret til aktuelle idrætstiltag rettet mod inklusion og sundhedsfremme 
  • vurdere styrker og svagheder ved offentlig og/eller civil organisering af sundhedsfremme og inklusion i idræt 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdræt, inklusion og sundhedsfremme
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelInclusion and Health Promotion through Sport and Physical Activity
ModulkodeIDFIDR21K1_5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet