Anvendelse af instrumentering i idrætsaktiviteter

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I projektmodulet skal de studerende designe og gennemføre en videnskabelig undersøgelse, hvor de anvender idrætsteknologiske metoder, der indgår i eller anvendes til at kortlægge fysisk aktivitet eller træning og dennes betydning for sundhed, præstation og/eller selve gennemførelsen af aktiviteten. De studerende skal kunne vurdere, hvordan de(n) anvendte teknologi(er) kan have betydning for tolkning af de indsamlede data.

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • har viden om teknologier, der anvendes i forbindelse med idrætsudøvelse eller idrætsrelateret aktiviteter
 • kan redegøre for videnskabelige kommunikationsprocesser i forbindelse med præsentationer på videnskabelige konferencer
 • kan redegøre for processen og kriterierne for videnskabelig kommunikation med peer review

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • kan identificere eller afgrænse en idrætsteknologisk problemstilling og italesætte denne
 • kan anvende relevante teknikker til analyse af bevægelse i forbindelse med fysisk præstationsevne
 • kan gennemføre biomekaniske eksperimenter og/eller anvende digitale processeringsmetoder med relation til fysisk præstationsevne
 • kan formidle projektarbejdets resultater i form af et abstract og en artikel i henhold til anerkendt videnskabelig praksis
 • kan strukturere en mundtlig præsentation af et videnskabeligt arbejde
 • kan demonstrere anvendelse af ny idrætsteknologi
 • kan demonstrere evne til at strukturere en præsentation af ny videnskabelig viden på skrift og i tale
 • kan tilrettelægge og planlægge projektarbejde som en del af studiet, herunder anvende metoder til planlægning og organisering af projektarbejdet og evaluering af processen

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • kan evaluere valg af teknologiske metoder og idrætsteknologier i relation til en forskningsmæssig problemstilling
 • kan reflektere over, hvordan tidligere læring kan integreres i/med et konkret idrætsteknologisk projekt
 • kan identificere faktorer i det konkrete projekt, som påvirker den studerendes egen læring positivt og negativt

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendelse af instrumentering i idrætsaktiviteter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelInstrumentation and Physical Performance
ModulkodeIDFIDR21K1_3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet