Træning for sundhed og præstation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I projektmodulet skal de studerende designe og gennemføre en videnskabelig undersøgelse, hvor de registrerer/indsamler, analyserer og vurderer relevante data i relation til fysisk aktivitet eller træning og dennes betydning for sundhed og/eller præstation. De skal med udgangspunkt i teorier eller teoretiske modeller forankret i relevant litteratur på internationalt niveau kunne diskutere og vurdere eksempler på træning for sundhed og/eller præstation.

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet: 

 • kan redegøre for, hvordan analyse af fysiske arbejdskrav til udvalgte idrætsdiscipliner eller motionsaktiviteter kan gennemføres og i hvilken udstrækning, der kan anvendes digitale og analoge værktøjer
 • kan forklare, hvorledes udvalgte tests og målemetoder kan bruges til at evaluere specifikke aspekter af et individs fysiske kapacitet eller sundhed 
 • kan forklare, hvorledes disciplinspecifikke træningsprogrammer og andre interventioner baseret på arbejdskrav og kapacitetskrav kan forbedre fysisk præstationsevne samt individets sundhedstilstand
 • forstår videnskabelige kommunikationsprocesser relateret til konferencepræsentationer og publicering af videnskabeligt materiale i ’peer-review’ tidsskrifter 

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:  

 • kan analysere fysiske arbejds- og kapacitetskrav til udvalgte idræts- og motionsaktiviteter baseret på relevant biomekanisk samt arbejds- og træningsfysiologisk viden 
 • kan udføre laboratorie- og/eller felttests af udvalgte variable med relevans for arbejdskravs- og kapacitetsanalyse eller som vurdering af træningsinterventioner  
 • kan formidle projektarbejdets resultater i form af et abstract og en artikel i henhold til anerkendt videnskabelig praksis
 • kan strukturere en mundtlig præsentation af et videnskabeligt arbejde og inddrage relevante digitale hjælpemidler i præsentationen
 • kan strukturere dokumentation af forsøg i henhold til videnskabelig praksis
 • kan anvende projektarbejde som studieform inden for det idrætsvidenskabelige område, herunder relevante digitale eller analoge metoder til planlægning og styring af projektarbejdet 

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet: 

 • kan på et videnskabeligt grundlag vurdere sammenhænge mellem fysiske arbejdskrav og individers fysiske kapacitet 
 • kan på et videnskabeligt grundlag vurdere betydningen af fysisk aktivitetsniveau eller træningsinterventioner for individers fysiske sundhedstilstand eller præstationsevne 
 • kan kritisk reflektere over den anvendte litteratur og identificere relevante videre undersøgelser 
 • kan identificere og formulere en problemstilling, der kan belyses med metoder, som anvendes inden for idrætsvidenskaben
 • kan identificere parametre med betydning for etablering af et fællesskab med fokus på faglig udvikling inden for det idrætsvidenskabelige område
 • kan inddrage projektgruppens forskellige erfaringer i tilrettelæggelsen af projektgruppens arbejds- og læreproces i et idrætsvidenskabeligt projekt
 • kan kritisk reflektere over den videnskabelige formidling af eget projektarbejde 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTræning for sundhed og præstation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTraining for Health and Performance
ModulkodeIDFIDR21K1_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet