Ergonomi i idræt og fysisk aktivitet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en introduktion til ergonomi som fagområde. De studerende vil få indblik i de fysiske risikofaktorer og psykosociale risikofaktorer bag ved bevægeapparatsskader og lidelser. Der bliver taget udgangspunkt i konkrete arbejds- eller idrætslige situationer til vurdering af samspillet mellem krop og udstyr eller redskaber i givne omgivelser. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • ergonomi som fagområde
 • og forståelse af risikofaktorer og akutte/kroniske skademekanismer forbundet med fysisk arbejde/belastning
 • og forståelse af de biologiske processer som bestemmer vævsadaptation og heling
 • ergonomiske metoder til analyse af kropsbelastning i arbejds- og træningssituationer
 • måde at analysere og vurdere en arbejdsplads og træningssituation/program med henblik på at forebygge bevægeapparatslidelser

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • forklare fysiske risikofaktorer (individuelle faktorer, belastning, repetition, positur, temperatur, højde, vibrationer, støj og syn) samt psykosociale risikofaktorer bagved bevægeapparatsskader/lidelser
 • vurdere og sammenligne undersøgelser om skader/lidelser i forskellige arbejds- og træningsområder 
 • forklare principper af vævsadaptation 
 • kende eksponering-respons-effekt model bag arbejdsrelaterede lidelser og akutte/kroniske skademekanismer
 • anvende antropometriske metoder
 • argumentere for valg af metoder til vurdering af menneske-maskine interaktion i arbejds- og træningssituationer
 • vurdere arbejdspladsdesign (manuelt arbejde, kontorarbejde, siddestilling), træningssituationer og samspillet mellem krop og udstyr/redskaber/omgivelser
 • designe ergonomiske løsninger i relation til arbejde, idræt og rehabilitering
 • forklare og fortolke muskel-skeletmodeller og optimering i relation til ergonomi og idræt 

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • vurdere og anvende videnskabelige metoder til analyse af kropsbelastning i konkrete arbejds- og træningssituationer
 • analysere og vurdere samspillet mellem krop og udstyr, redskaber i givne omgivelser med henblik på arbejds- og præstationsevnen samt skadesrisiko
 • analysere og vurdere redskaber, arbejdspladser og træningssituationer med henblik på at forebygge bevægeapparatslidelser og fremme sundhed

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErgonomi i idræt og fysisk aktivitet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelErgonomics in Sport and Physical Activity
ModulkodeIDFIDR21B6_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet