Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet sammenfatter viden, færdigheder og kompetencer, som de studerende har tilegnet sig gennem idrætsstudiets første fem semestre. På baggrund af enten en selvvalgt eller given problemstilling, skal de studerende indsamle data, der skal analyseres, vurderes og diskuteres ud fra relevante metodiske valg. De valgte metoder skal bygge på videnskabsteoretiske overvejelser i relation til det pågældende vidensområde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • hvilke elementer, der indgår i et videnskabeligt projektarbejde
 • hvordan man analyserer, syntetiserer og vurderer idrætsvidenskabelige problemstillinger i et omfang, der er relevant for arbejdsmarkedet og/eller en videre videnskabelig uddannelse

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • foretage analyse, syntese og vurdering af idrætsrelaterede problemstillinger på et videnskabeligt grundlag
 • anvende anerkendte metoder til indsamling, registrering og/eller måling af idræts- eller arbejdsrelateret fysisk aktivitet
 • anvende anerkendte videnskabelige metoder i forbindelse med indsamling af idrætsrelevante data
 • analysere indsamlede data og afrapportere relevante resultater både mundtligt og skriftligt under anvendelse af relevante digitale værktøjer
 • syntetisere og vurdere indsamlede data i en videnskabelig sammenhæng

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • identificere og analysere en idrætsvidenskabelig problemstilling på et videnskabeligt grundlag  
 • tage ansvar for og indgå i samarbejdsrelationer om analyse, syntese og vurdering af en idrætsvidenskabelig problemstilling 
 • selvstændigt tilegne sig ny viden og færdigheder relateret til en videnskabelig undersøgelse
 • skabe konstruktive faglige samarbejder uanset gruppens sammensætning

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeIDFIDR21B6_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet