Anvendt træningsfysiologi og databearbejdning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet skal de studerende indsamle, bearbejde, evaluere og præsentere træningsfysiologiske data, ligesom de skal evaluere, præsentere og diskutere forskningsresultater. Endelig skal de studerende bearbejde udleverede data, herunder statistisk og modelleringsmæssigt. De studerende skal deltage i demonstrationsøvelser i laboratorier og efterfølgende udarbejde rapporter over indsamlede data. Dertil skal de studerende deltage i forelæsninger, workshops og journal clubs (dvs. præsentation og diskussion af videnskabelige artikler). Der arbejdes i grupper i dele af modulet. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • digitale statistiske værktøjer til at vurdere kvaliteten af målte data
 • forskelle mellem data og information
 • forskelle mellem diverse typer af matematiske fysiologiske modeller
 • sammenhænge mellem modellers formål, simuleringsresultater, parameterestimering og validering
 • forskellige metoder, der anvendes til måling af træningsfysiologiske variable
 • den videnskabelige publiceringsproces fra dataindsamling til publiceret videnskabelig artikel

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • organisere information digitalt
 • anvende databehandlingsværktøj til at understøtte beregninger på, søgning i, og visualisering af datasæt
 • argumentere for valg af metode til visualisering af data
 • argumentere for valg af metoder til måling af træningsfysiologiske variable
 • anvende statistiske metoder, herunder relevante digitale værktøjer, til vurdering af datakvalitet
 • designe en undersøgelse af træningsfysiologiske variable
 • forklare og fortolke træningsfysiologiske variable
 • implementere en empirisk fysiologisk model og validere modellen

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • vurdere organisering, behandling, visualisering og fysiologisk modellering af empirisk information i en idrætskontekst
 • diskutere anvendelsen af forskellige metoder i træningsfysiologiske undersøgelser

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt træningsfysiologi og databearbejdning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Exercise Physiology and Data Processing
ModulkodeIDFIDR21B5_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet