Biomekanik, styrketræning og fitness

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul gennemgår biomekaniske elementer anvendt indenfor styrketræning og demonstrerer brugen af disse elementer til optimering af bevægelseseffektivitet og sundhedsvedligeholdelse. Styrketræning vil blive udforsket som idrætsaktivitet, og de biomekaniske koncepter vil blive ekstrapoleret til anvendelse i andre idrætter. I løbet af modulet modtager de studerende teoretisk indhold om centrale biomekaniske emner, der vil blive yderligere undersøgt i praktiske aktiviteter relateret til styrketræning og dens relevans i dagligdagen og anden idrætspræstation. Derudover vil de studerende blive introduceret til  træningsmetoder dedikeret til styrkeforbedring, og de vil skulle beregne relevante biomekaniske variabler i praktiske situationer. Sådanne beregninger vil blive udført under styrketræningsøvelser såvel som andre idrætsdiscipliner. De studerende vil arbejde i grupper for at analysere, diskutere og korrigere biomekaniske teknikker relateret til styrketræning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • korrekte definitioner af energi, arbejde, effekt og virkningsgrad
 • det funktionelle princip bag kinetiske kæder, svingsløjfer og segmentenergier 
 • korrekte definitioner af dynamik og impuls samt disses anvendelser i forbindelse med  akut kraftmodulering i ballistiske kontraktioner
 • definitionerne af impulsbevarelse og restitutionskoefficient i en styrketræningskontekst.  
 • brug af computere til at simulere de biomekaniske krav til muskelbelastning og forudsige nødvendige drejningsmomenter for at opnå optimal ydelse

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • udføre beregninger omfattende relationer mellem energi, arbejde, effekt og virkningsgrad
 • udføre beregninger af stødfænomener indeholdende hastigheder, masser og restitutionskoefficienter 
 • udvikle simple regneark digitalt til simulering af arbejdskrav ved udførsel af styrketræningsøvelser med forskellige belastninger
 • koble biomekanisk viden til teknikudvikling i styrketræning 
 • udføre tekniske elementer i styrketræning i biomekanisk korrekte bevægelser
 • evaluere risici og fordele i forbindelse med forskellige øvelser, der er ordineret til udholdenhed, hypertrofi og maksimal styrke
 • fungere selvstændigt og ansvarligt i forhold til at udvælge og benytte biomekaniske redskaber i konkrete styrketræningskontekster
 • formidle konkrete biomekaniske problemstillinger indenfor styrketræning i relevante kontekster
 • diskutere styrketræning og biomekaniske aspekter af disse med undervisere, medstuderende og andre relevante aktører

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • anvende viden om energi, arbejde, effekt og virkningsgrad til vurdering af præstation i forskellige typer øvelser udført mod modstande 
 • anvende viden om kinetiske kæder til formidling af løfteteknikker i styrketræningsøvelser
 • anvende viden om impuls, stødfænomener og restitutionskoefficient til formidling af teknikker vedrørende ballistiske kontraktioner og krævet teknik  for både sikker og optimeret udførelse
 • anvende udviklet viden og færdigheder indenfor styrketræning i et biomekanisk perspektiv, i andre idrætslige kontekster
 • indgå i og tage ansvar for samarbejdsrelationer omkring undervisning, formidling og udvikling i styrketræningssammenhæng og anvende digitale redskaber, hvor det er relevant
 • udvikle ny viden omkring beslægtede emner med udgangspunkt i modulets faglige indhold 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBiomekanik, styrketræning og fitness
Prøveform
Praktisk
Praktisk prøve indeholdende mundtlige og/eller skriftlige elementer. Der foretages en helhedsvurdering af alle prøvens elementer
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelBiomechanics, Strength Training and Fitness
ModulkodeIDFIDR21B4_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet