Idræts- og sundhedspsykologi i boldspil

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en introduktion til grundlæggende idræts- og sundhedspsykologiske perspektiver på idrætsdeltagelse og udvikling med fokus på både individuelle og relationelle processer i udvalgte boldspil. De studerende lærer at forstå og anvende udvalgte teorier og begreber til at planlægge og gennemføre boldspilsøvelser, der bl.a. har til hensigt at fremme udøvernes deltagelse og trivsel.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

  • udvalgte idræts- og sundhedspsykologiske teorier og begreber med særligt fokus på team-orienterede processer, såsom motivation, leg og kreativitet
  • idræts- og sundhedspsykologiske modeller og principper for design af boldspilsøvelser 
  • udvalgte tekniske og taktiske aspekter i kaosspil samt slag- og træfspil såsom basketball og cricket 

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

  • anvende idræts- og sundhedspsykologiske modeller og principper til at forberede, gennemføre og evaluere boldspilsøvelser
  • analysere og diskutere boldspilsøvelser ud fra idræts- og sundhedspsykologiske teorier og begreber 
  • udføre grundlæggende tekniske og taktiske færdigheder i udvalgte boldspil 

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

  • selvstændigt udvikle boldspilsøvelser, der kan bidrage til deltagelse, udvikling og trivsel i forskellige målgrupper  
  • diskutere og reflektere over rollen som underviser med særligt fokus på idræts- og sundhedspsykologiske processer i idrætsmæssige sammenhænge
  • perspektivere idrætspsykologisk viden og færdigheder indenfor boldspil til andre idrætskontekster 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdræts- og sundhedspsykologi i boldspil
Prøveform
Praktisk
Praktisk prøve indeholdende mundtlige og/eller skriftlige elementer. Der foretages en helhedsvurdering af alle prøvens elementer
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelSport and Health Psychology within Ball Games
ModulkodeIDFIDR21B3_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet