Neurofysiologi og motorik i gymnastik og dans

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet præsenterer grundlæggende neuroanatomi og neurofysiologiske koncepter forbundet med neuromuskulær kontrol og demonstrerer, hvordan disse teorier kan anvendes til at optimere motorisk læring og motorisk præstation. De studerende vil igennem praktiske demonstrationer opnå færdigheder og kompetencer vedr. brugen af teoretisk viden til at forklare eller forbedre præstationsegenskaber inden for gymnastik og dans, og hvordan man abstraherer disse principper til idræt generelt. Desuden vil de studerende, i mindre grupper, øve sig på at udvikle dans eller gymnastikøvelse baseret på de relevante teorier, samt hvordan de kan instruere atleter således at træningens resultatet forbedres. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • og forståelse af det neuroanatomiske og neurofysiologiske grundlag for humane bevægelser specifikt i forhold til gymnastik, dans og kropsbeherskelse 
 • og forståelse af, hvorledes den neuromuskulære kontrol af humane bevægelser er organiseret specifikt i forhold til gymnastik, dans og kropsbeherskelse 
 • og forståelse af de mekanismer, der ligger til grund for motorisk indlæring og hukommelse specifik i forhold til gymnastik, dans og kropsbeherskelse 
 • og forståelse af, hvorledes motoriske og indlæringsmæssige forhold påvirkes af kognitiv og emotionel status specifikt i forhold til gymnastik, dans og kropsbeherskelse

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • koble neurofysiologisk viden til teknikudvikling i gymnastik, dans og kropsbeherskelse 
 • anvende teori vedr.: (I) associativ hukommelse, (II) det sensoriske og det motoriske system, (III) læring og hukommelse i praksis i forbindelse med undervisning i dans og gymnastik
 • udføre tekniske elementer i gymnastik, dans og kropsbeherskelse korrekt set ud fra neuro-motorisk perspektiv 
 • udarbejde tekniske øvelser indenfor gymnastik, dans og kropsbeherskelse med fokus på nervesystemets funktion 
 • vælge hensigtsmæssige neurofysiologiske tilgange i forhold til den konkrete situation indenfor gymnastik, dans og kropsbeherskelse 
 • fungere selvstændigt og ansvarligt i forhold til at udvælge og benytte neurofysiologiske redskaber i konkrete gymnastik, dans og kropsbeherskelseskontekster 
 • formidle konkrete neurofysiologiske problemstillinger indenfor gymnastik, dans og kropsbeherskelse i relevante kontekster 
 • diskutere gymnastik, dans og kropsbeherskelse samt neurofysiologiske aspekter af disse med undervisere, medstuderende og andre relevante aktører 

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • forbedre læreprocesserne ved praktiske aktiviteter (dans og gymnastik) ved at anvende avanceret videnskabelig baggrund i forhold til associativ hukommelse, det sensoriske og det motoriske system, samt læring og hukommelse 
 • anvende udviklet viden og færdigheder indenfor gymnastik, dans og kropsbeherskelse i et neurofysiologisk perspektiv, i andre idrætslige kontekster 
 • indgå i og tage ansvar for samarbejdsrelationer omkring undervisning, formidling og udvikling i idrætsmæssige sammenhænge 
 • udvikle ny viden omkring beslægtede emner, med udgangspunkt i modulets faglige indhold 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNeurofysiologi og motorik i gymnastik og dans
Prøveform
Praktisk
Praktisk prøve indeholdende mundtlige og/eller skriftlige elementer. Der foretages en helhedsvurdering af alle prøvens elementer
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelNeurophysiology and Motor Function within Gymnastics and Dance
ModulkodeIDFIDR21B2_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet