Anatomi, fysiologi og sundhed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en introduktion til grundlæggende teori omkring menneskets anatomi og fysiologi. I anatomidelen vil der fokuseres på, hvordan forskellige led og muskler bidrager til bevægelse, mens der i fysiologidelen tages udgangspunkt i cellens funktion. Der vil blive inddraget forskellige organsystemers fysiologi. Den videnskabelige evidens for sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed vil introduceres, og herunder vil der blive arbejdet med cases, hvor der er fokus på at undersøge og beskrive sammenhængen mellem organsystemers fysiologi og generel sundhed. Derved opnår de studerende en forståelse, der gør dem i stand til at vurdere og diskutere de sundheds- og samfundsmæssige betydninger af fysisk aktivitet, hvilket er relevant for moduler og projekter på efterfølgende semestre. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • sundhedsbegreberne og sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed
 • anbefalingerne om fysisk aktivitet i relation til forskellige grupper i samfundet
 • generel ledlære 
 • anatomi af led, skelet og muskler omkring udvalgte led og dele af skelettet 
 • cellens fysiologi 
 • udvalgte humane organsystemers fysiologi 
 • næringsstoffer og deres omsætning 
 • energistofskiftet og kredsløbet i hvile og under fysisk arbejde 

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • arbejde med cases omkring anatomi, fysiologi, fysisk aktivitet og sundhed
 • foretage enkle målinger af idræts- og sundhedsrelaterede parametre under hvile og fysisk aktivitet 
 • foretage bevægelsesanalyser udfra ledbevægelser med vurdering af hvilke muskler, der er involveret og hvilken form for muskelarbejde, de udfører  

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • anvende sundhedsbegreberne og anbefalingerne angående fysisk aktivitet 
 • tilegne sig ny viden omkring anatomi til at bruge anatomiske betegnelser i beskrivelse af muskler, led og dele af skelettet der indgår i bevægelser  
 • tilegne sig ny viden omkring fysiologi til at beskrive, hvordan forskellige organsystemer påvirkes af fysisk aktivitet, og hvordan det kan påvirke forskellige sundhedsparametre 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnatomi, fysiologi og sundhed
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelAnatomy, Physiology and Health
ModulkodeIDFIDR21B1_5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet