Læring og idrætspædagogik i boldspil

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at introducere grundlæggende læringsteoretiske tilgange, idrætspædagogiske principper samt didaktiske perspektiver. De teoretiske perspektiver bringes i spil gennem gruppebaseret planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningsforløb i boldspil.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • specifikke arbejdskrav og karakteristika ved forskellige boldspil 
 • elementære tekniske og taktiske elementer i udvalgte boldspil 
 • udvalgte læringsteorier 
 • pædagogiske og idrætspædagogiske principper 
 • didaktiske modeller, herunder almen- og fagdidaktik 

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • udføre grundlæggende tekniske og taktiske færdigheder inden for udvalgte boldspil 
 • planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb i boldspil med udgangspunkt i læringsteoretiske, idrætspædagogiske og didaktiske overvejelser
 • diskutere hensigtsmæssige læringsteoretiske, idrætspædagogiske og didaktiske perspektiver på boldspil til forskellige målgrupper
 • diskutere idrætspædagogiske og didaktiske problemstillinger med undervisere og medstuderende
 • analysere og forstå boldspillenes muligheder og begrænsninger i et læringsteoretisk, idrætspædagogisk og didaktisk perspektiv

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • anvende tilegnet viden og færdigheder inden for boldspil i andre idrætskontekster
 • indgå i samarbejdsrelationer omkring undervisning og formidling i idrætslige sammenhænge 
 • agere som idrætsundervisere i boldspil for forskellige målgrupper
 • reflektere over egen og andres læring med udgangspunkt i udvalgte læringsteorier 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring og idrætspædagogik i boldspil
Prøveform
Praktisk
Praktisk prøve indeholdende mundtlige og/eller skriftlige elementer. Der foretages en helhedsvurdering af alle prøvens elementer
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTeaching and Learning Ball Games
ModulkodeIDFIDR21B1_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet