Introduktion til problembaseret læring og videnskabsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er rettet mod at give de studerende en grundlæggende introduktion til problembaseret læring og projektorienteret gruppearbejde samt til videnskabsteoretiske perspektiver og diskussioner, der ligger bag forskellige typer af idrætsforskning. Gennem forløbet skal de studerende i grupper lære at kunne identificere og udvikle idrætsfaglige problemstillinger med baggrund i kendskab til udvalgte videnskabsteoretiske tilgange inden for forskellige typer af idrætsvidenskab. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

  • principper for problembaseret læring og metoder til at organisere projektarbejde i grupper 
  • digital indsamling og strukturering af litteratur om et idrætsfagligt problemfelt 
  • idrætsforskningens tværfaglighed og de videnskabsteoretiske paradigmer, der ligger bag forskellige typer af problemstillinger inden for naturvidenskabelig såvel som humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsforskning 

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

  • identificere forskellige idrætsfaglige problemstillinger og de bagvedliggende videnskabsteoretiske paradigmer
  • digitalt søge og behandle litteratur som baggrund for at formulere egne idrætsfaglige problemstillinger 
  • anvende teorier og metoder til at understøtte egne og andres læringsprocesser i et problemorienteret projektarbejde 

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

  • reflektere over brugen af forskellige videnskabsteoretiske paradigmer inden for idrætsforskning og dertil knyttede forskningsspørgsmål 
  • søge digitalt og behandle litteratur til analyse af et idrætsfagligt problemfelt

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til problembaseret læring og videnskabsteori
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-Based Learning and Theory of Science
ModulkodeIDFIDR21B1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet