Kandidatspeciale

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1., 2. og 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet er det afsluttende projekt på idrætskandidatuddannelsen og afspejler derfor den eller de studerendes selvstændige projektarbejde. Kandidatspecialet er det sidste element i en videnskabelig uddannelse, og de studerende har derved mulighed for at integrere og uddybe tidligere erhvervede kompetencer i form af et selvstændigt videnskabeligt arbejde. Projektet vælges af den eller de studerende selv og kan skrives indenfor enhver valgt retning, naturvidenskabelig, humanvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig.  

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • kan redegøre for international forskningsbaseret viden indenfor et selvvalgt vidensområde relateret til udfoldelse af idræt eller anden form for fysisk aktivitet 
 • kan redegøre for de mest relevante teorier og modeller indenfor det selvvalgte vidensområde

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • kan på baggrund af en veldokumenteret problemstilling selvstændigt planlægge og designe en videnskabelig undersøgelse indenfor det valgte vidensområde vha. relevante kvalitative eller kvantitative metoder
 • kan selvstændigt argumentere for, udvælge og integrere videnskabelige metoder og redskaber til undersøgelse af det eller de valgte vidensområder 
 • kan sammenholde, diskutere og vurdere de i projektarbejdet anvendte videnskabelige teorier og metoder
 • kan formidle problemer, metoder og resultater indenfor det eller de valgte videnskabelige fagområder på akademisk niveau både mundtligt og skriftligt 

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • kan på baggrund af en veldokumenteret problemstilling selvstændigt planlægge og designe en videnskabelig undersøgelse indenfor det valgte vidensområde vha. relevante kvalitative eller kvantitative metoder 
 • kan identificere og videnskabeligt dokumentere og bearbejde en konkret problemstilling med idrætsvidenskabelige elementer
 • kan arbejde med innovativ problemløsning
 • kan forholde sig relationelt og kritisk til interne og eventuelle eksterne samarbejdspartnere
 • kan selvstændigt initiere og udføre samarbejde inden for og mellem faggrupper, der er aktører inden for idræts- eller bevægelsesområdet
 • kan kritisk reflektere over egen læreproces i relation til videnskabeligt arbejde og på det grundlag tage ansvar for egen udvikling og læring

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster´s Thesis
ModulkodeIDFIDR20K4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet