Innovation og iværksætteri

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer opnået på uddannelsens 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tager udgangspunkt i viden om kreativitet, innovation og iværksætteri (entreprenørskab) med henblik på at gøre de studerende i stand til at udvikle nye idéer til forskellige former for projektarbejde med eksempelvis teknologiske produkter, organisatoriske forandringer og/eller sociale processer, der på sigt kan skabe værdi for individer, fælleskaber og samfund.  

Forløbet omfatter forelæsninger og workshops, hvor de studerende får teoretisk indsigt i og praktisk erfaring med forskellige faser af innovationsprocessen, herunder problemidentifikation, markeds- og brugeranalyse, idé- og konceptudvikling, pilottestning og evaluering.  

Modulet understøtter de studerendes faglige projektarbejde, da det klæder dem på til at anvende forskellige metoder og procesværktøjer, der gør dem i stand til at udvikle, afprøve og vurdere originale og brugbare idéer til vidensarbejde. Det forbereder desuden de studerende på fremtidige roller som selvstændige, konsulenter samt projektledere og -medarbejdere, der kan bidrage til at opfylde aktuelle behov for – og efterleve stigende krav til – innovation i private virksomheder samt offentlige institutioner, organisationer og foreninger m.fl.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have viden om:

  • kreativitetsteori og -modeller til at facilitere kreative samarbejdsprocesser og udvikle kreative miljøer samt teknikker til idégenerering, idéudvælgelse og konceptudvikling
  • innovation og innovationsarbejde, herunder værktøjer der involverer samarbejdspartnere og fremtidige brugere såsom interessentanalyse, udvikling af prototyper og brugertest  
  • entreprenørskab, herunder tilgange såsom socialt entreprenørskab, hvor nye projektidéer skal kunne skabe samfundsmæssig værdi og ikke udelukkende økonomisk vækst 

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

  • tilrettelægge, gennemføre og evaluere kreative processer og etablere kreative miljøer 
  • forstå forskellen på kreativitet, innovation og entreprenørskab samt udvælge og anvende relevante værktøjer i forskellige faser af innovationsarbejdet 
  • analysere, hvordan samspillet mellem personlige, organisatoriske, processuelle og miljømæssige forhold påvirker de entrepreneurielle muligheder og begrænsninger for at skabe social og/eller finansiel værdi indenfor et selvvalgt område 

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

  • selvstændigt og i samarbejde omsætte kreative metoder og teknikker til at udvikle originale idéer, der kan bidrage til innovation og entreprenørskab 
  • reflektere over egne innovative kompetencer, diskutere egen rolle i den innovative proces og forholde sig kritisk og vidensbaseret til voksende efterspørgsel efter innovative løsninger på samfundsudfordringer 
  • vurdere styrker og svagheder ved valgte modeller, værktøjer og teknikker, herunder diskutere problemstillinger knyttet til entreprenørskab

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation og iværksætteri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation and Entrepreneurship
ModulkodeIDFIDR20K2_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet