Udvikling, testning og evaluering af idrætsprojekter

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer opnået på uddannelsens 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I projektmodulet skal de studerende udvikle, teste og evaluere et projekt, som har idræt og/eller fysisk aktivitet som genstandsfelt. Projektidéen skal gerne være udviklet med baggrund i viden om idræts- og sundhedsfaglige problemstillinger, teorier og metoder og med det formål at kunne bidrage med ny viden til et specifikt felt. Projektideen må således gerne være udarbejdet i samarbejde med en ekstern virksomhed, organisation eller uddannelsesinstitution. I projektrapporten skal fokus være på baggrunden for projektideen, sammen med testning og/eller evaluering af projektideens gennemførbarhed.

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

  • kan redegøre for den videnskabelige baggrund for en selvvalgt idrætsvidenskabelig problemstilling 
  • har kendskab til teorier og/eller metoder, som kan bidrage til at besvare problemstillingen 
  • har kendskab til testning og evaluering af idrætsvidenskabelige projekter

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

  • kan identificere et idræts- og/eller sundhedsvidenskabeligt problem og beskrive projektets formål 
  • kan vælge mellem forskellige teorier og metoder, der er relevante til at besvare problemstillingen 
  • kan foretage relevante valg ift. testning og evaluering af projektidéen 

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

  • kan argumentere for relevansen af en konkret idrætsvidenskabelig problemstilling på baggrund af den videnskabelige litteratur og kendskab til et selvvalgt problemfelt 
  • kan diskutere projektarbejdets anvendte metoder i forhold til den konkrete problemstilling/problemformulering 
  • kan formidle projektarbejdets baggrund, metoder og resultater på en videnskabelig måde, skriftligt såvel som mundtligt 
  • skal kritisk kunne forholde sig til egen projektidé baseret på udfaldet af test/evalueringer 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling, testning og evaluering af idrætsprojekter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelDevelopment, Test and Evaluation of Sport Projects
ModulkodeIDFIDR20K2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet