Idrættens forskellige målgrupper

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver de studerende indsigt i de behov og udfordringer, forskellige målgrupper har i relation til det at være fysisk aktiv og deltage i idrætsaktiviteter. Med baggrund i human- og samfundsvidenskabelige samt naturvidenskabelige oplæg skal de studerende foretage analyse af udvalgte individer eller gruppers forudsætninger og behov for at være fysisk aktive og udarbejde et passende forløb med idræt og fysisk træning.
De studerende skal lære at arbejde tværvidenskabeligt med udgangspunkt i et antal cases, de bliver præsenteret for. De enkelte cases præsenteres både fra en humanvidenskabelig og en naturvidenskabelig synsvinkel.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal kunne: 

  • redegøre for forskellige gruppers forudsætninger, behov og handlemuligheder i relation til fysisk aktivitet og idræt
  • redegøre for forskellige personer og gruppers fysiologiske forudsætninger og behov for fysisk træning
  • forklare samspillet mellem fysiologiske, psykologiske og adfærdsmæssige aspekter

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

  • analysere og argumentere for samspillet mellem fysisk træning, læring og motivation med henblik på rådgivning af personer eller grupper, der har fordele ved at være fysisk aktive  
  • sammensætte et eller flere træningsforløb, der er specifikt målrettet udvalgte personer eller grupper på baggrund af erhvervet fysiologisk viden  
  • foretage en behovsanalyse for grupper eller individer med henblik på at sammensætte trænings- eller andet aktivitetsforløb, der understøtter gruppens og/eller individets fysiske og psykiske velvære

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

  • vurdere en given problemstilling knyttet til en specifik målgruppes deltagelse i idræt og fysisk aktivitet ud fra forskellige videnskabelige synsvinkler  
  • på et videnskabeligt grundlag opstille og vurdere trænings- eller aktivitetsforløb til specifikke grupper og individer, som er baseret på viden om både deres fysiologi og motivation for at være fysisk aktive 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdrættens forskellige målgrupper
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelSport Programmes for Diverse Target Groups
ModulkodeIDFIDR20K1_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet