Idræt, fysisk aktivitet og sundhed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I projektmodulet skal de studerende på baggrund af relevant videnskabelig litteratur, rapporter, dokumenter eller andet materiale tilegne sig grundlæggende viden om idræt og fysisk aktivitet i forhold til en relevant problemstilling eller en selvvalgt målgruppe. De studerende skal på det grundlag beskrive den eksisterende viden med relation til det valgte felt, og følgende kunne diskutere, hvilken viden vi mangler for at kunne vurdere, hvorvidt og hvordan idræt og fysisk aktivitet kan bidrage til løsning af problemstillingen eller optimering af sundhedsfremme for den valgte målgruppe. Det vil også være muligt at lave feltarbejde med relation til den valgte problemstilling. I løbet af projektforløbet vil de studerende modtage understøttende undervisning i litteratursøgning mm. 

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet: 

 • kan beskrive metoder til systematisk litteratursøgning og vælge relevante databaser  
 • kan redegøre for eksisterende viden om idræt og fysisk aktivitet for en selvvalgt målgruppe  
 • kan redegøre for sundhedsfremme og forhold, der har betydning for individuel og kollektiv sundhedsfremme  
 • kan udvise kendskab til publicering af videnskabeligt materiale i peer-reviewede tidsskrifter  

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:  

 • kan foretage en systematisk litteratursøgning ved hjælp af bl.a. blok- og kædesøgning   
 • kan indsamle viden ved hjælp af relevante videnskabelige metoder, som kan danne baggrund for at vurdere den eksisterende viden om idræt og fysisk aktivitet for en selvvalgt målgruppe 
 • kan formidle projektarbejdets resultater i form af et abstract, en artikel og en poster i henhold til anerkendt videnskabelig praksis 
 • kan strukturere en mundtlig præsentation af et videnskabeligt arbejde
 • kan strukturere dokumentation af forsøg i henhold til videnskabelig praksis
 • kan anvende projektarbejde som studieform, herunder metoder til planlægning og styring af projektarbejdet 

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet: 

 • kan udvælge, anvende og forholde sig kritisk til relevant litteratur eller andet materiale, der belyser eksisterende viden indenfor det valgte område
 • kan identificere og formulere en problemstilling, der kan belyses med metoder, som anvendes inden for idrætsvidenskaben
 • kan identificere parametre med betydning for etablering af et fællesskab med fokus på faglig udvikling
 • kan inddrage projektgruppens forskellige erfaringer i tilrettelæggelsen af projektgruppens arbejds- og læreproces i et idrætsvidenskabeligt projekt
 • kan kritisk reflektere over den videnskabelige formidling af eget projektarbejde
 • kan forholde sig kritisk til relationen mellem problemstilling og metodevalg 

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdræt, fysisk aktivitet og sundhed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelSport, Physical Activity and Health
ModulkodeIDFIDR20K1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet