Motivation til idræt og fysisk aktivitet for sundhedsfremme

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver de studerende indsigt i motiver og barrierer for at deltage i idræt og fysisk aktivitet med henblik på sundhedsfremme. De studerende vil gennem kurset blive præsenteret for psyko-sociale teorier og begreber såsom motivation og vaner, som vil blive anvendt til at analysere forskellige indsatser, der er rettet mod at fremme deltagelse i idræt og fysisk aktivitet med henblik på sundhedsfremme. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • sundhedsbegrebet som fysisk, psykisk og socialt funderet
 • motiver og barrierer for deltagelse i idræt og fysisk aktivitet 
 • psykiske og sociale fordele ved at deltage i idræt og fysisk aktivitet  
 • forskellige forhold, der påvirker borgeres deltagelse i idræt og fysisk aktivitet 
 • vaner som teoretisk begreb  
 • udvalgte motivationsteorier, så som Self-Efficacy, Theory of Planned behaviour og Self-Determination theory

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • udvælge og anvende relevante psyko-sociale teorier og begreber til at analysere motiver og barrierer for deltagelse i forskellige former for idræt og fysisk aktivitet med henblik på sundhedsfremme
 • analysere forskellige (strukturelle og individuelle) indsatser, der er rettet mod at fremme deltagelse i idræt og fysisk aktivitet ift. det individuelle, interpersonelle, institutionelle og det strukturelle niveau 
 • analysere konkrete indsatser, der er rettet mod at fremme deltagelse i idræt og fysisk aktivitet gennem fx teknologi, byfornyelse eller arkitektur
 • analysere psykiske og sociale aspekter ved deltagelse i idræt og fysisk aktivitet 
 • vurdere og anvende psykologiske teorier i relation til initiativer til adfærdsændringer for varierende målgrupper

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • vurdere, hvordan motiver og barrierer for deltagelse varierer mellem forskellige former for idræt og fysisk aktivitet
 • diskutere aktuelle aktivitetstilbud og mulige psykiske og sociale fordele derved 
 • vurdere tiltag, der er rettet mod at fremme deltagelse i idræt og fysisk aktivitet

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMotivation til idræt og fysisk aktivitet for sundhedsfremme
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMotivation to Sport and Physical Activity
ModulkodeIDFIDR20B6_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet