Naturvidenskabeligt idrætsprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for projektmodulet på 1. og 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I projektet skal de studerende designe og gennemføre en videnskabelig undersøgelse, hvor de registrerer/indsamler, analyserer og vurderer relevante data i relation til kroppens funktion. De indsamlede data skal behandles med relevante statistiske metoder. Projektmodulet giver sammen med projektmodulet på 2. semester og et af specialiceringsprojekterne på 4. semester et velunderbygget grundlag for at kunne påbegynde og gennemføre et naturvidenskabeligt projektarbejde på uddannelsens sidste semester. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • og forståelse af de fysiske data, der er registreret i forbindelse med projektet
 • øvrige fysiske og statistiske parametre, der er relevante for tolkningen/vurderingen af de indsamlede data

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • anvende naturvidenskabelig idrætsfaglig viden til design af en mindre naturvidenskabelig undersøgelse 
 • anvende relevante målemetodikker til indsamling af naturvidenskabelige data 
 • anvende naturvidenskabelig idrætsfaglig viden til analysen af de indsamlede data, herunder anvende relevante statistiske metoder til præsentation og analyse af de indsamlede data

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • tage ansvar for og kunne begå sig i laboratoriet med forsøgspersoner 
 • selvstændigt indsamle empiri relateret til kroppens fysiske sundhed eller fysiske præstation 
 • selvstændigt syntetisere indsamlede data i henhold til forsøgets design og præsentere resultaterne i overskuelig form 
 • vurdere forsøgsdesign og resultater i relation til relevant faglitteratur 
 • vurdere resultaterne i forhold til præstations eller sundhedsmæssige aspekter  
 • reflektere over, hvordan arbejdsprocessen i projektet afspejles i kvaliteten af projektarbejdets resultater

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNaturvidenskabeligt idrætsprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelSport Project within Natural Sciences
ModulkodeIDFIDR20B5_2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet