Humanistisk og samfundsvidenskabeligt idrætsprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for projektmodulet på 1. og 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet tager udgangspunkt i viden om den samlede proces i projektarbejde fra identifikation af problemstilling over valg af metode til analyse af indsamlet materiale. De studerende skal i deres projekt særligt vise evne til ikke alene at reflektere over deres tilgang og valg af metode(r) men også at analysere et indsamlet materiale.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • sammenhængen mellem videnskabsteoretisk paradigme, forskningsspørgsmål, samt metoder til indsamling og behandling af materiale i et selvvalgt projekt 
 • metoder til indsamling og behandling af materiale i humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsstudier, såsom narrativ og fænomenologisk analyse 
 • forskellige typer af analysestrategier

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • anvende humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsfaglighed til design af en mindre videnskabelig undersøgelse og til analyse af det indsamlede materiale 
 • udvælge og anvende relevante metoder til gennemførelse af undersøgelsen 
 • udvælge og anvende relevante metoder til analyse af materialet 

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • udvælge og argumentere for relevante metodiske tilgange til belysning af en konkret problemstilling 
 • argumentere for valg af metoder og analysestrategi på baggrund af videnskabsteoretiske refleksioner 
 • analysere og vurdere indsamlet materiale ved hjælp af selvvalgt analysestrategi 
 • vurdere styrker og svagheder ved projektets design i relation til relevant metodelitteratur 
 • syntetisere og præsentere resultaterne i overskuelig form  
 • reflektere over, hvordan arbejdsprocessen i projektet afspejles i kvaliteten af projektarbejdets resultater

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHumanistisk og samfundsvidenskabeligt idrætsprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelSport Project within the Humanities and Social Sciences
ModulkodeIDFIDR20B5_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i idræt
StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet