Identitet og kultur i livsstilsidræt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver de studerende indsigt i nyere former for idrætsdeltagelse og organisering i form af livsstilsidræt. De studerende vil deltage i forskellige former for livsstilsidræt, så som parkour, streetbasket, skateboarding, m.fl., med henblik på at analysere identitetsmæssige og/eller kulturelle dimensioner i en selvvalgt aktivitet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • forskellige teoretiske perspektiver på identitet og kultur  
 • livsstilsidræt som fænomen og herunder variation i forskellige typer af aktiviteter 
 • gadeidræt som et eksempel på organisering af livsstilsidræt i Danmark 
 • eksklusions- og inklusionsprocesser i livsstilsidræt, herunder betydningen af køn, alder, etnicitet og social klasse 
 • udvikling og organisering indenfor livsstilsidræt såsom institutionalisering, regulering, professionalisering og kommercialisering  

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • demonstrere teoretisk og praktisk kendskab til en eller flere former for livsstilsidræt 
 • analysere eksempler på kropslige og kulturelle dimensioner i livsstilsidræt, og hvilken betydning det har for den individuelle identitet 
 • identificere og karakterisere forskellige former for organisering af livsstilsidræt
 • analysere og argumentere teoretisk for hvem det er, en specifik livsstilsidræt henvender sig til

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • vurdere, hvilke teoretiske perspektiver på identitet og kultur, der er relevante til at analysere en selvvalgt livsstilsidræt
 • diskutere udvikling indenfor livsstilsidræt med særligt fokus på organisering, deltagelse og forandringsprocesser

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdentitet og kultur i livsstilsidræt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelIdentity and Culture within Lifestyle Sport
ModulkodeIDFIDR20B4_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet