Idrætsundervisning og -formidling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projektarbejdet tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I projektet skal de studerende designe og gennemføre et idrætsforløb med undervisning og/eller formidling rettet mod en bestemt målgruppe, såsom en folkeskoleklasse, gymnasieklasse eller et hold i en idrætsforening eller i et kommunalt tilbud. I forbindelse med undervisnings- og/eller formidlingsforløbet skal de studerende indsamle empiri, som skal indgå i projektarbejdet. Projektet kan anskues som en progression ift. til tidligere moduler om idrætspædagogik og læring. Projektets fagindhold sigter mod at ruste de studerende til fremtidigt arbejde med undervisning og/eller formidling; eksempelvis på gymnasier, i idrætsorganisationer og kommuner osv. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • læringsteoretiske overvejelsers betydning for didaktiske valg i undervisning og formidling 
 • det valgte praksisfelts formål og rammer, såsom læringsmål, bekendtgørelser og vedtægter 
 • relevante teorier og metoder der kan anvendes til at undersøge og vurdere deltagernes udbytte af idrætsundervisning og/eller formidling 
 • målgruppens sammensætning og forudsætninger som grundlæggende forhold i idrætsundervisning og -formidling

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • anvende læringsteori og didaktisk teori som redskaber i idrætsundervisning og/eller -formidling
 • forberede, gennemføre og evaluere forløb med idrætsundervisning og/eller formidling i et udvalgt praksisfelt 
 • indsamle, analysere og vurdere empiri i tilknytning til forløbet ved hjælp af relevante teorier og metoder  
 • forholde sig selvstændigt til målgruppens forudsætninger og skiftende omstændigheder i praksisfeltet 

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • indgå i interne og eksterne samarbejdsrelationer om idrætsundervisning og/eller formidling, baseret på læringsteoretiske og didaktiske overvejelser 
 • indarbejde kendskab til udvalgte idrætsmæssige praksisfelter og målgrupper i projektarbejdet  
 • perspektivere, hvordan tilegnet viden og erfaringer med idrætsundervisning og/eller - formidling kan bruges i andre praksisfelter og med andre målgrupper 
 • indsamle empiri selvstændigt relateret til idrætsundervisning og/eller -formidling ved hjælp af idrætsfaglige teorier og metoder

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdrætsundervisning og -formidling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTeaching and Communication in Sport and Physical Education
ModulkodeIDFIDR20B4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet