Idrætshistorie og -sociologi i gymnastik og dans

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver de studerende indsigt i idrætshistoriske og -sociologiske perspektiver på udviklingen af gymnastik og relaterede bevægelsesformer. De studerende får indsigt i og erfaring med forskellige måder at organisere gymnastik og dans for en variation af målgrupper.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have grundlæggende viden om: 

 • idrætshistorisk udvikling i Danmark med særligt fokus på gymnastik og dans 
 • idrætssociologiske perspektiver på forskellige måder at organisere gymnastik og dans 
 • betydning af sociologiske baggrundsfaktorer såsom alder, køn, klasse, socio-økonomi og etnicitet for idrætsdeltagelse med særlig fokus på gymnastik og dans 
 • bevægelsesprincipper og musikkens betydning i forbindelse med planlægning af gymnastik og dans 

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • analysere udvikling af gymnastik og dans med afsæt i idrætshistorisk og -sociologisk teori  
 • anvende relevante sociologiske teorier til at forstå forskellige måder at organisere gymnastik og dans  
 • demonstrere basale færdigheder indenfor gymnastik og dans 
 • anvende bevægelsesprincipper og musik i planlægning af gymnastik og dans til forskellige målgrupper  

Kompetencer

Den studerende skal kunne: 

 • vurdere den aktuelle udvikling af gymnastik og dans i et idrætshistorisk perspektiv  
 • diskutere forskellige måder at organisere gymnastik og dans for specifikke målgrupper med afsæt i relevante sociologiske teorier 
 • overføre bevægelsesprincipper fra gymnastik og dans til andre idrætsaktiviteter

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIdrætshistorie og -sociologi i gymnastik og dans
Prøveform
Praktisk
Praktisk prøve indeholdende mundtlige og/eller skriftlige elementer. Der foretages en helhedsvurdering af alle prøvens elementer
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelSport History and Sociology within Gymnastics and Dance
ModulkodeIDFIDR20B3_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet